Joanne Blaak-van de Lagemaat

Wethouder en 4de locoburgemeester

Portefeuille wethouder J.H. Blaak-van de Lagemaat (CDA)

 • 4e locoburgemeester
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Volksgezondheid
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Senioren
 • Mensen met een beperking
 • Welzijn en inclusieve samenleving

Contactwethouder voor:

 • Goudswaard (inclusief Oudendijk en Nieuwendijk)
 • Piershil (inclusief Oosthoek)
 • Strijen (inclusief Mariapolder, Strijensas, Mookhoek, Oudendijk, De Klem,Malta, Keizersdijk en Steenplaats)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.