Liesbeth van der Heide

Vice-Fractievoorzitter

Stem op Liesbeth want....

1. Aangenaam

Aangenaam, mijn naam is Liesbeth van der Heide, kandidaat-raadslid voor het CDA hier in Leidschendam-Voorburg, en samen met mijn vriend en zoon woon ik sinds 2018 met veel plezier in Voorburg-West aan de Prinses Mariannelaan. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Den Haag als bestuursadviseur bij de Directie Veiligheid en geef daar leiding aan het team preventie, polarisatie en radicalisering. Daarnaast werk ik sinds 2011 als onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden op het thema radicalisering en terrorisme. 

In mijn vrije tijd sport ik graag, vooral een rondje langs de Vliet met de racefiets is favoriet. Lokaal ben ik actief als lid van de Franse Kerk en als bootcamp trainer bij Mom in Balance waarvoor ik wekelijks op opa's veldje of op het stationsplein te vinden ben met een groep enthousiaste deelnemers uit Voorburg en Leidschendam. Daarnaast zit ik sinds 2019 in het CDA bestuur waar ik vice-voorzitter ben en samen met andere lokale CDA'ers heb ik in de afgelopen maanden in de programmacommissie gezeten om ons verhaal voor de komende jaren op papier te zetten. 

Wist je dat...

...Liesbeth een enorme voorliefde heeft voor de kerstperiode. Allereerst natuurlijk vanwege de prachtige boodschap van de geboorte van Jezus, maar ook de gezelligheid, het koude weer buiten, samenzijn met familie en vrienden, de lichtjes, lekker eten, kersttruien, noem maar op!
...Liesbeth een jaar in de VS heeft gewoond en gestudeerd, in het conservatieve Iowa, in het jaar van de verkiezingen tussen Bush en Kerry. De aantrekkingskracht van het Nederlandse studentenleven gaf de doorslag om toch terug naar Nederland te komen.
...Liesbeth groot fan is van Max Verstappen - dus 2021 was een topjaar! 

2. Verbindend aan de Vliet”

Veel mensen lijken in deze tijden van corona tegenover elkaar te staan: anti-vaccers tegenover gevaccineerden, horeca-ondernemers en anderen die hun zaak hebben moeten sluiten tegenover zorgpersoneel, boeren tegenover de klimaatactivisten... En veel mensen vooral tegenover de overheid, vanuit wantrouwen, frustratie over het beleid of omdat ze slachtoffer zijn geworden van de overheid, bijvoorbeeld door de gaswinning in Groningen, het toeslagenschandaal of omdat ze niet meer op de woningmarkt ertussen komen. Kortom, veel extremen en frustratie en ook veel terechte woede en onzekerheid. Ik geloof dat het daarom belangrijker is dan ooit om als personen in de politiek juist gericht te zijn op wat ons bindt - zowel in de problemen als in de oplossingen. Want de zoektocht naar woningen, de behoefte aan een schone straat, en de wil dat politiek en politici bereikbaar en transparant zijn, die delen we met elkaar. 

3. Het CDA verhaal voor Leidschendam-Voorburg

De twee punten uit het programma die mij het meeste aanspreken zijn het punt dat jongeren gewoon mogen zwemmen in de Vliet en dat de gemeente altijd telefonisch en op papier bereikbaar moet blijven. Dit zijn allebei punten die om iets heel concreets gaan en omdat het ook echt iets zegt over hoe ik de gemeente Leidschendam-Voorburg graag voor me zie - namelijk een plek waar we kijken naar wat kan en mag, in plaats van alleen maar denken in regels. En omdat we niet een onpersoonlijke digitale gemeente willen worden maar aan willen sluiten bij wat onze inwoners willen, en dat betekent - zeker voor veel ouderen - alles op papier. En kunnen bellen en dan gewoon iemand aan de lijn krijgen die je verder helpt.

4. Verantwoordelijkheid en solidariteit

Van huis uit ben ik opgegroeid met interesse in wat er speelt in Nederland en in het buitenland en wat de politiek daarin doet en kan betekenen. Na een studie politicologie aan de VU en een stage op het Binnenhof ben ik nog een tijdje actief geweest in de commissie buitenland van CDA Zuid Holland. De lokale politiek trekt mij zeer - juist omdat het betrekking heeft op alles in onze eigen, directe omgeving. Of het nou gaat om luchtkwaliteit, het aanleggen van een brug, de corona-maatregelen en de communicatie daarover, de veiligheid in wijken of bomen die al dan niet gekapt moeten worden - het zijn allemaal thema's die direct relevant zijn voor mij en voor jullie. De C van het CDA is een belangrijk uitgangspunt voor mij; waarden als verantwoordelijkheid en solidariteit krijg ik zondags mee vanaf de preekstoel en de vraag is hoe we dat vertalen in politieke keuzes. Als raadslid wil ik me hier graag voor inzetten. 

5. De komende vier jaar

De komende vier jaar wil ik me inzetten voor het CDA, vooral voor ouders met kinderen en de ouderen in onze gemeente, en vooral gericht op groen, gezond en gezin. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor traditionele CDA-thema's als betrouwbare overheid en financiën op orde. Dat laatste is misschien wat saai als thema maar ook dat is CDA: staan voor degelijk financieel bestuur en een sluitende begroting.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.