21 december 2018

Armoedebestrijding in de praktijk

Bij Stichting BOOM Maassluis zijn we verheugd een bijdrage te mogen leveren aan het ledencontactblad van het CDA. Als één van de coördinatoren van BOOM (Budget Op Orde Maken) wil ik graag en nog meer in de Kersttijd iets vertellen over hoe mijn kijk op aanpak van geldproblemen bij huishoudens is veranderd. Sinds bijna 2 jaar kijk ik achter deuren van huishoudens in Maassluis met geldzorgen. Ja, tegenwoordig heb ik het meer over geldzorgen i.p.v. over schulden en armoede. Bij schulden en armoede gaat het niet slechts over een portemonnee zonder geld maar ook over een hoofd vol met stressvolle zorgen. Bovendien hoop ik dat praten over geldzorgen minder schaamtegevoel aanwakkert dan praten over schulden en armoede.

Vermindering van geldzorgen heeft bovendien een preventief karakter omdat tijdige vermindering geldverslindende schulden kan voorkomen of althans verergering kan voorkomen. Vaak wordt gesproken over het voorkomen van bijkomende kosten bij schulden, die hoger worden door incassokosten en zo, maar worden o.a. gezondheidskosten en hulpverleningskosten vergeten. Geldzorgen leiden tot stress. Stress leidt tot gezondheidsproblemen, die weer leiden tot medische kosten maar ook tot disfunctioneren, waardoor bijvoorbeeld betaald werk onmogelijk wordt en dus weer meer geldzorgen, schulden, stress en gezondheidsproblemen : een negatieve spiraal. Dit alles is niet alleen financieel en emotioneel heel naar voor individuele inwoners met geldzorgen maar ook heel belastend voor de maatschappij. Denk aan kosten en inspanningen voor de lokale en landelijke overheden maar ook aan wachtlijsten bij gezondheidszorg en verdere hulpverlening.

Al met al kan het wegnemen van geldzorgen bij huishoudens niet voldoende lukken door zelfs grote inspanningen van lokale en landelijke overheden met ook de ingehuurde instanties. Ook lukt dat niet voldoende door belangrijke inzet van particuliere initiatieven zoals Voedselbank, hulp- en noodfondsen, Present, vrijwilligers thuisadministratie / schuldhulpmaatjes en meer. Het is verwarmend te zien hoe mensen, die het goed kunnen gebruiken, de in deze tijd door verschillende organisaties aangeboden extra’s waarderen. Dergelijke hulp is – wellicht nog meer dan financieel – een emotioneel steuntje in de rug.

Het goede nieuws – extra passend in de Kersttijd gevolgd door bezinning voor het volgende jaar - is verder dat er een fantastische oplossing is : ELKAAR HELPEN onder het motto ELK MENS TELT MEE. Erken dat overheden beperkingen hebben bij het oplossen van alle geldzorgen. Roep de hulp in van alle inwoners om mede-inwoners met geldzorgen te helpen. Niet door geld te geven maar door op de eerste plaats vooroordelen te vermijden, een luisterend oor te bieden om stress te laten verminderen en om inwoners met geldzorgen te stimuleren tijdig hulp in hun omgeving en/of bij instanties in te schakelen. Veel gehoorde tegenwerping bij stimulering van inschakeling van meer hulp is dat er te weinig capaciteit is voor voldoende hulpverlening.

Echter zo snel mogelijke hulp bij geldzorgen bespaart ook al op korte termijn veel werk en kosten t.o.v. pas hulp verlenen in een meer ge-escaleerde situatie met nog grotere geldzorgen. Prioriteit kan zo nodig gegeven worden aan gezinnen met kinderen mede omdat invloed van geldzorgen van de ouders op kinderen vaak een groot negatief effect blijkt te hebben dat zelfs generatie overschrijdend is.

Mag ik zo brutaal zijn om juist in de Kersttijd bij het CDA extra aandacht te vragen voor de C van Christelijk om met naastenliefde elkaar helpen te stimuleren , voor de A om een Appel te doen op alle inwoners elkaar te helpen en voor de D, waarbij Democratisch toch inhoudt met elkaar i.p.v. slechts van bovenaf ? Is Kerstmis en Nieuwjaar niet een goed startpunt voor het uitdragen van de noodzaak ELKAAR HELPEN onder het motto ELK MENS TELT MEE.

Goede Kerst en gezegend Nieuwjaar toegewenst!

Gé Bentvelsen, coördinator Stichting BOOM Maassluis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.