14 februari 2019

Artikel 51 vragen inzake Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Veilig thuis Rotterdam Rijnmond heeft in 2017 een verbetertraject doorlopen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde dat de kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond in oktober 2017 matig was. De inspectie constateerde toen dat het Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond niet lukte om voor alle gezinnen en huishoudens binnen de wettelijke termijn een vervolgtraject in te zetten.

Per 1 januari 2018 is Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond een zelfstandige stichting geworden, dit zou helpen om binnen de normen een vervolgtraject in te zetten. De norm bij een melding is: binnen vijf dagen 90 % van de meldingen beoordelen op ernst en binnen tien weken 80 % van alle onderzoeken afronden en een vervolgtraject inzetten.

CDA Maassluis heeft de volgende vragen:

  1. Dagblad Trouw (d.d. 2 februari 2019) heeft de cijfers van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis opgevraagd. In de laatste drie maanden van 2018 heeft de regio Rotterdam de gewenst normen bij lange na niet gehaald, zelfs minder dan 60%. Hoe komt het dat de normen nu nog niet gehaald worden?
  2. Tijdens een werkbezoek aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is ons verteld dat half oktober 2018 de inspectie weer zou langskomen. Wat waren de bevindingen van de inspectie?
  3. Wat betekent dit voor Maassluis en hoe wordt er omgegaan met de meldingen met acuut gevaar?
  4. Een korte tijd geleden, vanaf 1 januari 2019, is de nieuwe meldcode huiselijk geweld ingegaan. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
CDA Maassluis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.