03 februari 2017

Artikel 51 vragen kademuur Wip

Op 3 februari jongstleden ontvingen we via inwoners en ondernemers de bewoners brief en via de griffier het aanvullende college besluit om de Wip en de Markt vanwege veiligheid preventief te sluiten voor (vracht)auto’s.

We hebben in het kader van artikel 51 van het reglement van orde de volgende vragen aan het College:

 1. In 2011 heeft een inspectie aan de kademuur plaatsgevonden. Hierin wordt gesproken over een bezwijkvorm en dat op dat moment al duidelijk was dat de kademuur niet bestand zou zijn tegen de krachten en dat nader onderzoek zou moeten plaatsvinden en deformatiemetingen.
  • Wanneer heeft het nadere onderzoek plaatsgevonden en welke uitkomsten waren er?
  • Met welke frequentie zijn deformatie metingen uitgevoerd en welke conclusies zijn daaruit naar voren gekomen?
 2. De schade die nu is geconstateerd, in hoeverre was deze bekend in 2011 en wat is de directe aanleiding van de plotselinge afsluiting en wanneer is dit geconstateerd?
   
 3. Op welke termijn denkt u dat de Wip weer normaal begaanbaar is voor alle verkeer?
   
 4. Welke ingrepen verwacht u die nodig zijn om de veiligheid te herstellen en welke kosten zijn daar mee gemoeid?
   
 5. Op welke termijn verwacht u de raad nader te kunnen informeren?

In afwachting van uw antwoord,
Fractie CDA Maassluis

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.