09 november 2022

Begroting 2023

Gisterenavond is de begroting voor 2023 door de gemeenteraad van Maassluis aangenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij als CDA Maassluis diverse punten ingebracht.

Fractievoorzitter Martijn Kroonen nam ons mee langs diverse plekken in de stad. Langs zaken die goed gaan, de investeringen in de stad, het bloeiende verenigingsleven, de vrijwilligersorganisaties, de grote hoeveelheid activiteiten in het kader van de Maand van ontmoeting.

Maar we zien ook zaken die beter zouden kunnen. We zien dat meer mensen afhankelijk zijn van de voedselbank en dat energiearmoede ervoor zorgt dat mensen letterlijk in de kou zitten. We zien dat niet iedereen die zorg, hulp of ondersteuning nodig heeft dat direct kan krijgen. Als CDA Maassluis zijn voorstander van hulp die ervoor zorgt dat mensen oplossingen aangereikt krijgen waarmee ze structureel uit de problemen kunnen komen en niet van lapmiddel naar lapmiddel moeten leven.

We hebben het college opgeroepen om vooral te gaan doen, zoals ook het coalitieakkoord staat aangegeven. Verklein de doorlooptijd van plan naar realisatie.

We hebben gevraagd om mee te kijken met de proef in Westland waar kabelgoten het mogelijk maken om vanuit jouw eigen huis op een veilige manier een elektrische auto op te laden die langs de stoep op de openbare weg geparkeerd staat.

Ook willen we dat gekeken wordt hoe we de incidentele overschotten die we voor 2023, 2024 en 2025 nu in de begroting hebben staan, zodanig kunnen reserveren, dat we die kunnen gebruiken om ook in de toekomst als het financieel beeld minder rooskleurig is onze investeringen kunnen blijven betalen.  

In de week van respect gaat het college langs scholen om een gastles te geven. Als CDA Maassluis vinden we dat we meer mensen zouden moeten bereiken dan alleen de scholen en hebben opgeroepen om dit op te pakken met bijvoorbeeld verenigingen en organisaties. Ook onze eigen raad hebben we gevraagd om mee te gaan doen met de week van respect.

Tot slot hebben we onze waardering uitgesproken voor de vele mensen die vanuit het stadhuis, maar vooral ook de mensen die in de stad constructief samenwerken aan een bruisend Maassluis waar we aandacht voor elkaar hebben en waar we ons thuis kunnen voelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.