12 april 2017

CDA Maassluis stemt in met openstellen InBlik voor jongerenwerk

Het CDA Maassluis heeft dinsdagavond 11 april ingestemd met het openstellen van InBlik voor locatiegebonden jongerenwerk. De invulling van de uren en activiteiten voor al onze jongeren zal door E25 met alle partijen in overleg worden ingevuld. Voor de huidige uren die Myosotis op dit moment gebruik maakt van InBlik zal gezocht worden naar een oplossing waarbij gecombineerd, maar niet gelijktijdig gebruik van InBlik voorop staat.

Volgens het CDA Maassluis wordt daarmee voldaan aan een belangrijk uitgangspunt om tot een succesvolle uitvoering te komen waarbij het jongerenwerk weer een vaste locatie krijgt, rekeninghoudend met de huidige gebruikers.

Als CDA Maassluis staan wij voor een samenleving waarin wij samen leven, voor een stad waarin ruimte is om van elkaar te verschillen en voor een stad die een plek biedt voor iedereen. Dat is niet altijd makkelijk, maar onze overtuiging is dat veel mogelijk is als bij alle partijen de goede wil er is. Wij kiezen voor het positieve beeld dat we met elkaar verder komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.