14 juni 2022

Coalitie Maassluis presenteert coalitieakkoord

Op donderdag 16 juni, om 15.00 uur presenteren CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang hun coalitieakkoord. Zij doen dat in het Vrijheidspark in Maassluis. 

In de achterliggende week zijn de laatste details verwerkt en is de financiële vertaling van het coalitieakkoord met goed resultaat afgerond. Ook hebben de fracties kennis kunnen nemen van de definitieve teksten. Daarop is vanuit alle partijen een positieve terugkoppeling gevolgd. 

Op 16 juni 2022 wordt het coalitieakkoord door de coalitiepartijen aan alle raadsfracties en aan de pers toegezonden. Het akkoord wordt op 16 juni gepresenteerd door de vier lijsttrekkers, te weten Corine Bronsveld (CDA), Sjoerd Kuiper (PvdA), Dick Snoeck (VVD) en Denise Mulder (Maassluis Belang). 

Op woensdag 22 juni 2022 vindt in een raadsvergadering de bespreking van het coalitieakkoord en de installatie van het nieuwe college en vervangende raadsleden plaats. 

De beoogde wethouders voor het nieuwe gemeentebestuur van Maassluis zijn Corine Bronsveld (CDA), Sjoerd Kuiper (PvdA), Sjef Evers (VVD) en Denise Mulder (Maassluis Belang).
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.