12 mei 2022

Coalitieonderhandelingen

Op basis van de verkiezingsuitslag zijn CDA Maassluis, PvdA Maassluis, VVD Maassluis en Leefbaar Maessluys met elkaar in gesprek gegaan over een te vormen coalitie.

Ondanks de grote verschillen tussen het CDA Maassluis en Leefbaar Maessluys is de afgelopen weken geprobeerd tot elkaar te komen. Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit ondanks alle inspanning onvoldoende is gelukt.

We hebben met overtuiging geprobeerd om elkaar te vinden, waarbij politieke samenwerking meer is dan het proberen te komen tot inhoudelijke afspraken. Zeker als partijen heel verschillend zijn en op belangrijke onderwerpen moeizaam, onvoldoende of geen overeenstemming wordt bereikt, gaat het ook om onderling vertrouwen. 

Het vertrouwen dat er op een voor iedereen passende manier omgegaan wordt met verschillen en ruimte die daarvoor is. De vele gesprekken hebben voor ons onvoldoende de toenadering gebracht die nodig is om tot een goede samenwerking te komen.

Hieronder vindt u de brief die de gemeenteraad hierover ontvangen heeft van informateur Marco Oosterwijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.