18 maart 2024

Fietspaden

Fietspaden in Maassluis

CDA Maassluis wil zo snel mogelijk aan de slag met het aanpakken van de fietspaden. De gemeenteraad heeft het mobiliteitsbeleid vastgesteld en daarin geven wij voorkeur aan fietsers en voetgangers. Ook in het coalitieakkoord staat dat we het fietsen zo veel mogelijk willen stimuleren en dat we de fietspaden willen upgraden. Hoe fijn is het, dat je op geasfalteerde fietspaden door de stad kunt fietsen van oost naar west, of andersom. Vanaf 2020 is er discussie over de route van de MFR, de metropolitane fietsroute, een route door Maassluis om Naaldwijk met Vlaardingen te verbinden. De MRDH geeft 70 % subsidie en dat wil de raad natuurlijk graag ontvangen. Welke route is nu het beste? Er zijn alternatieven aangedragen en alles heeft voor en nadelen. 

Wij hebben als gemeente de samenwerkingsovereenkomst getekend en dat geeft een verplichting naar onze buurgemeentes. CDA Maassluis wil het college, maar ook de raad, aan deze inspanningsverplichting houden. Wij willen fietspaden asfalteren, met subsidie van de MRDH.  

In de raadsvergadering van 6 februari jl. hebben we een motie van de VVD gesteund en daarmee eindelijk de definitieve route vastgesteld. De wethouder gaat nu aan de slag met de uitvoering van deze route en hij komt voor 1 mei met een uitwerking en een geldvraag naar de raad toe. 

Wij hebben in het debat verder aandacht gevraagd om met de Westlandseweg te starten en daar de fietspaden zo snel mogelijk te asfalteren. Ook hebben wij gevraagd om aandacht voor de Julianalaan. De inrichting van deze weg vraagt ook snelle actie van het college. Dit heeft de wethouder toegezegd. We houden een vinger aan de pols en hopen op een snelle uitvoering van de plannen.  

 

Henrike Heijboer  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.