13 april 2017

Gemeenteraad stemt in met investeringen in zwembad Dol-fijn

Dinsdagavond 11 april heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met een investeringsvoorstel om de aantrekkelijkheid van het zwembad Dol-fijn een impuls te geven. Hierdoor wordt het mogelijk voor het zwembad om onder andere diverse energiemaatregelen uit te voeren en de glijbaan te vernieuwen. Het CDA Maassluis had eerder gevraagd de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en uit te werken. 

Door geplande vervangingsinvsteringen en andere vrijgevallen restrantkredieten voor het zwembad te gebruiken kunnen de investeringen en de daarbij behorende kapitaallasten volledig worden afgedekt en dus budgetneutraal worden uitgevoerd. Deze vorm van dekking was geheel in lijn met de motie die in november 2016 unaniem door de gemeenteraad was aangenomen.

Als fractie van het CDA Maassluis wensen we het zwembad succes met de werkzaamheden en hopen dat de inwoners en bezoekers snel kunnen genieten van een nog aantrekkelijker zwembad in onze stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.