29 september 2015

Maassluis, de stad waar je bij wil horen

Onderstaande tekst sprak fractievoorzitter Corine Bronsveld uit tijdens de raadsvergadering op 29 september in het debat over de opvang van vluchtelingen.

Voorzitter,

De afgelopen weken moest ik terugdenken aan onze inbreng bij de kadernota in juni van dit jaar. Wij hebben toen proberen te verwoorden wat het CDA Maassluis wil bereiken. Het gevoel versterken dat Maassluis de stad is waar je bij wilt horen, de stad waar je wilt zijn.  En precies dit gevoel, waar we het in juni over hadden. Dat je trots bent op Maassluis, dat je erbij wilt horen en dat iedereen erbij hoort,  was het overheersende gevoel dat wij hebben ervaren onder de inwoners, vrijwilligers, kerken, moskeeën en ambtenaren bij opvangen van mensen in nood in onze stad.

Voorzitter,

Een grote, complexe opdracht ligt er voor de wereld, voor Europa, voor Nederland. De beelden van wat zich afspeelt op de  grens van de oudste beschavingen van Europa, Griekenland en Italië , tonen niet de beschaving die wij voorstaan. De wereld kan zoveel beter, maar het blijkt zo complex. Van ons, van Maassluis, wordt  niet gevraagd oplossingen aan te dragen voor de oorzaken, wel voor de gevolgen.

De mannen, vrouwen en kinderen die alles achter zich hebben gelaten horen wij in de beschaving die wij voorstaan op te vangen. In die opvang zit grof geschetst een drietrap: de huisvesting van statushouders, de tijdelijke huisvesting van statushouders en de noodopvang van vluchtelingen.

Iedere gemeente krijgt van de Rijksoverheid een aantal statushouders toegewezen die zij huisvesting moet bieden. Maassluis voldoet aan deze opdracht, en dat hoort ook zo. Wij moeten aan die opdracht blijven voldoen, ook volgend jaar wanneer het om meer mannen, vrouwen en kinderen lijkt te gaan. Besturen is vooruitzien dus dit vraagt wel iets van de gemeente maar zeker ook van vluchtelingenwerk, van Maasdelta, van andere woningcorporaties, van het onderwijs. Hier kunnen wij nu al het gesprek over aangaan om mogelijke knelpunten in kaart te brengen zodat hier tijdig op ingespeeld kan worden. Graag horen wij van het College of zij dit wilt doen en hierover de raad wilt informeren.

Niet iedere gemeente voldoet aan de opdracht die zij krijgt van de Rijksoverheid. En dit hoort niet zo, want juist nu de instroom zo toeneemt is de doorstroming cruciaal.

Urgente oproepen vallen binnen bij gemeenten om statushouders een tijdelijke woonplek te bieden tot de toegewezen gemeente  een woning heeft.

Het CDA Maassluis vindt dat andere gemeenten op hun verantwoordelijkheid horen  te worden aangesproken, en roept het College op dit ook te doen. Echter, verantwoordelijkheid nemen begint niet met het aanspreken van de ander, maar begint altijd bij je eigen morele kompas. En daarom is het goed dat unaniem door de fractievoorzitters is gesteund dat het College in overleg met het COA gaat kijken wat Maassluis hierin kan betekenen. Wel op de Maassluise maat. Onze vraag aan het College is hoe ons aanbod over de tijdelijke opvang, dat dus ook beperkingen kent, bij het COA is ontvangen.

Tot slot de noodopvang. Maassluis heeft laten zien crisisnoodopvang organisatorisch voor een beperkt aantal dagen aan te kunnen. Maar er is meer dan organisatie alleen, het ontmoeten van mannen, vrouwen en kinderen uit dezelfde wereld die tegelijk  zo verwoestend anders is dan de onze,  moet een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten en onze vraag is dan ook hoe het met de nazorg verloopt van onze vrijwilligers. Tevens vragen wij naar de overdracht van de vluchtelingen door het COA en onze ervaringen als gemeente.

Ik eindig namens het CDA Maassluis met een oprecht woord van dank. Wij danken alle betrokken inwoners en organisaties voor het opzij zetten van al die ook belangrijke zaken waar normaal hun dagen mee gevuld zijn. Wij danken ook het College en de ambtenaren die het voortouw hebben genomen en er met alle vrijwilligers stonden. Dank daarvoor, het is inspirerend en maakt veel inwoners zo trots op Maassluis. Maakt van Maassluis echt de stad waar je bij wilt horen en waar je wilt zijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.