20 oktober 2016

Nachtelijke sluiting spoedeisendehulp Vlietland

Naar aanleiding van een e-mailvraag van het CDA Maassluis en een mondelinge vraag aan de wethouder over de nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp bij de locatie Franciscus Vlietland heeft het college de volgende eerste reactie gegeven.

Het College is over de nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp vandaag per brief geïnformeerd. De brief treft u bijgaand aan. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Het is een verdere verschraling van de zorg sinds de fusie tussen het Vlietland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis. Als College zullen wij deze ontwikkeling samen met de colleges van Schiedam, Vlaardingen en Nissewaard opnieuw onder de aandacht van de minister brengen en haar vragen het gesprek hierover met ons, met het bestuur van het ziekenhuis en met de stakeholders in de regio aan te gaan.

Het CDA Maassluis zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en er alles aan doen om verder verschraling van de zorg tegen te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.