12 oktober 2022

Nieuwsbrief najaar 2022

Voorwoord

Frans Kieboom

Beste CDA leden en volgers,

Bij deze presenteren wij de nieuwsbrief nieuwe stijl, helaas later dan gepland. Sommige vernieuwingen verlopen soms onverwachts vertraging op. 

In deze nieuwsbrief vertellen CDA Leden over hun drijfveren om vol enthousiasme aan een nieuw seizoen te beginnen. De één blikt terug op de vele activiteiten van afgelopen zomer, waarin veel leden en vrijwilligers actief waren, de ander vertelt over nieuwe uitdagingen. Ook de verhalen over belevenissen en vakantie zijn altijd fijn om te lezen. Kortom een interessante nieuwsbrief met veel ideeën en gedachten!

Veel leesplezier gewenst!
Frans Kieboom

Opgeladen maar niet op scherp!

Jaap Poldervaart, bestuursvoorzitter

Bijna voorbij die mooie, warme zomer. Als bestuur hebben we met elkaar ‘een terrasje’ gepakt, de eerste CDA Maassluis fractievergadering is geweest en veel CDA leden waren actief als bezoeker van of met het organiseren van mooie zomeractiviteiten (Jeugdkamp, Kids aan de Vlieten, Tentuinstelling, Kids Olympics, Bouwdorp, bruisend Koningshofpark, Filmfestival en nog veel meer).

Na een zeer intensief verkiezingsvoorjaar, reces en zomervakantie zijn de kinderen weer naar school (wees er alert op!) en start ‘alles’ weer op. Nou ja, niet alles natuurlijk, want veel zaken in ons leven stoppen nooit echt. Denk aan de vele mensen met zorgen, boosheid en de grote vragen die er leven in onze stad, het land en de wereld. Ik ben daar erg mee bezig. Een tijdje je ogen dicht is fijn, maar ze sluiten voor verstikkende zaken die veel stof doen opwaaien werkt niet. Wat te doen dus. Altijd je best doen, kreeg ik vroeger als advies mee als ik naar school ging. En daar zit een prima boodschap in. En als Team CDA Maassluis kunnen (mogen) we het verschil maken. Niet voor ons zelf, maar voor de ander en voor onze stad. Er liggen uitdagende stadsplannen (coalitieakkoord) waarmee het nieuwe college, met daarin nu Corine alleen namens het CDA, én de gemeenteraad met onze nieuwe CDA fractie aan de slag gaan. En wij, als betrokken leden, vrienden en stemmers (vul je eigen naam hier maar in) maken dat Team dan compleet om er aan bij te dragen.

Nog meer plannen en ideeën zijn er: ledenactiviteiten, meedoen aan de Furieade en met elkaar intensiever nadenken over de toekomst van CDA Maassluis. Aan de slag dus! Opgeladen, ja maar niet op scherp. Liever mild en verstandig. Samen, met oog voor de ander, omzien naar elkaar, in onze waardevolle traditie.

Ik wens het college met Corine en onze fractie met Martijn, Henrike, Fred, Mehmed, Martin en Jochem heel veel succes en plezier bij hun werk.

Frisse moed

Fred Voskamp

Opeens ben je geen wethouder meer. Na de verkiezingen en de onderhandelingen die daarop volgde, is op 22 juni het nieuwe college geïnstalleerd, met het CDA, maar zonder mij als wethouder.  Ik zat op 23 juni met een kopje koffie in het zonnetje in de achtertuin en had het gevoel dat ik spijbelde. De rest is gewoon weer aan het werk en voor mij hield het op.

Na een mooi afscheid van de medewerkers, collega bestuurders en andere belangstellenden gingen wij heerlijk op vakantie naar Frankrijk. Net als andere jaren was de vakantie een mooi moment om even afstand te nemen van de dagelijkse politieke zaken. Maar dit jaar was er geen terugkeer na de vakantie.

De afgelopen weken ben ik begonnen om mij te oriënteren op het vervolg na mijn wethouderschap. En nu na het reces het politieke jaar weer begint, ga ik vol frisse moed ook weer op zoek naar mijn draai in de gemeenteraad en in de CDA fractie. Het zal nog best even wennen worden, maar ik ga ervanuit dat het allemaal weer heel snel business as usualzal zijn.

Zodra ik wat meer kan vertellen over mijn toekomst, zal ik het laten weten.

Een fris begin

Henrike Heijboer

Hoe zorg je dat je fris aan een nieuw seizoen begint? Zomaar een vraag. Ja, ik geniet altijd erg van de vakantie: een andere omgeving. Inspiratie opdoen in de natuur. Musea bezoeken en historische steden bekijken. En lekker uitrusten en een paar boeken lezen. Heerlijk.

Maar als de zomervakantie voorbij is, heb ik weer zin om aan de slag te gaan. Met de fractie hebben we de portefeuilles verdeeld en gaat nu het echte werk beginnen. Ik blijf me bezig houden met cultuur en wonen, maar ik wil ook graag het woord voeren over een nieuw onderwerp. Dat is verkeer geworden.

Nieuwe dingen geven nieuwe energie. Ik heb in de zomervakantie een paar lange fietstochten gemaakt, nee niet elektrisch, want daar ben ik niet van. Maar wat een mooie fietspaden hebben we toch in Zuid-Holland en Utrecht. Ik heb genoten van mooie paden via het fietsknooppuntennetwerk. De moeite waard om ook eens een rondje in Zuid-Holland te fietsen. En ook die fietstochten hebben mij nieuwe energie gegeven. Energie voor een fris begin!

Floating Farm

Jan van der Vlugt

Een aantal leden van het CDA Maassluis, heeft op vrijdag 26 augustus een bijeenkomst bijgewoond van het CDA Water Netwerk Zuid Holland op de Floating Farm. Dit is een boerderij, drijvend op het water, gelegen in de Merwehaven in Rotterdam. Hier wordt op een creatieve en innovatieve manier getracht oplossingen te vinden voor de diverse problemen in deze sector, zoals bijv. de voedselvoorziening en de mestproblematiek. Door de ontwikkeling van grote steden wordt er voortdurend landbouwgrond onttrokken aan de voedselproductie. Thans wordt ons voedsel van steeds grotere afstanden aangevoerd. Dit kost veel energie (brandstof). Ondanks dat er minder grond beschikbaar is voor de koeien, is de melkquota gelijk gebleven. Dit houdt in dat er per hectare grond een toenemende hoeveelheid mest geproduceerd wordt.

Op de Floating Farm probeert men deze ontwikkelingen te keren, als volgt:

 1) Het wateroppervlak wordt benut voor de dieren.

2) Er worden duurzame oplossingen bedacht om de voedselverspilling tegen te gaan.

3) Creatieve oplossingen voor de koeienmest, de stikstof discussie. Natte delen worden gezuiverd en gebruikt voor bevloeiing van planten. Droge delen worden verder gedroogd en verwerkt tot mestkorrels.

4) Ook wordt er, met onder andere de TU Delft, nagedacht en geëxperimenteerd over wat te doen met de stikstof en andere gassen die vrijkomen uit de koeienmest.

Het was een interessante en leerzame middag. We bedanken de mensen van de Floating Farm en het CDA waternetwerk, Peter van Wingerden en Leo van Gelder. Mocht u meer willen weten over dit schitterende project kijk dan op https://www.floatingfarm.nl

Nieuwe start

Cock Paalvast

Als je een nieuwe start wilt maken, dan is het goed om terug te kijken naar de afgelopen dag, de afgelopen weken of zelfs jaren. Natuurlijk gaat er veel door je hoofd van wat je moet doen of van wat je de komende tijd kunt veranderen. Maar is dat wel zo noodzakelijk voor jezelf en voor je medemens? Iets aanpassen is voor ons allemaal noodzakelijk en voorbeelden zijn er genoeg. Denk maar aan de opdracht om minder energie te gebruiken. Onze opdracht is om minimaal 15 % te bezuinigen op ons verbruik. De rekening gaat dan niet met 15 % naar beneden, want het vastrecht blijft gelijk.

Een ander voorbeeld van een aanpassing is een nieuw gemeentebestuur in Maassluis. Een nieuwe gemeenteraad en een nieuw College. Deze nieuwe bestuurders mogen zich  goed realiseren wat er van hen wordt verwacht. Het nieuwe coalitieakkoord heeft veel punten opgenomen, maar dat betekent nog niet dat het allemaal de goede kant op gaat in Maassluis. Het is belangrijk om goed na te denken over ideeën en goed te luisteren naar mensen die met goede argumenten komen. Laten we daarom onze ogen en zeker de oren openhouden voor alle meningen die je kunt beluisteren in je omgeving.

Overleg met mensen die deskundig zijn en denk na over de juiste argumenten. Zo kun je een goede beslissing nemen. Er zijn ook burgerinitiatieven die Maassluis soms op zijn kop zetten, maar luister ernaar!

Wat ik er nog aan wil toevoegen is, dat het niet alleen over politiek moet gaan in ons leven. Toon een beetje meer respect voor de mensen om je heen, waar je elkaar dan ook mag ontmoeten.

De nieuwe start na de vakantietijd is voor veel mensen ook een start om de snelheid van werken en het vervoeren naar je baan weer op te pakken. Graag  iets minder snel, dan heb je meer tijd om na te denken en is alles wat rustiger.

Een fris begin

Jochem Vrugt

Drie woorden die goed samenvatten wat er moet gebeuren. Voor mijn installatie als steunraadslid was ik een aantal maanden stagiair in de Tweede Kamer. Dit was precies op het moment dat de kloof tussen overheid en inwoners goed zichtbaar werd door de stikstofcrisis. Ik heb me daar vaak afgevraagd waarom die kloof zo groot is en hoe die zo groot is gekomen. Wanneer je dan bij een debat zit over de uithuisplaatsingen van kinderen door de toeslagenaffaire, kun je je enigszins voorstellen waardoor die kloof zo ontstaan is.

Bij het aantreden van een nieuw kabinet of college wordt vaak gesproken over een fris begin of een schone lei. Toch hoor je vaak: “Het zijn dezelfde partijen en dezelfde mensen, waar is het frisse begin?” Ik denk dat het nu het perfecte moment is om te zeggen op lokaal gebied, maar ook op landelijk gebied, laten we dit frisse begin anders gaan inzetten. Niet door te zeggen: “Er is een nieuw college.’’,  maar door te zeggen: “Er is een andere handelwijze. Een handelwijze waar er wordt geluisterd naar inwoners, nog beter dan vorige jaren. Een handelwijze waar alle partijen een betere stad willen,in plaats van een handelwijze waar politiek gewin centraal staat.”

Ik ben zelf vrij nieuw in de politiek en ben er best snel landelijk en lokaal ingerold. Juist door de positie waarin ik nu verkeer, kan ik goed zien wat lokaal misgaat en andersom. Het komende jaar ga ik met veel plezier aan de slag om Maassluis wat beter te maken, onder andere door met mensen in gesprek te gaan, zodat ik goede punten in commissies naar voren kan brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.