27 maart 2016

Paasboodschap Sybrand Buma

Donderdagavond keken miljoenen Nederlanders live of via de televisie geboeid naar The Passion. Het lijdensverhaal van Jezus, op een moderne manier verbeeld. Op Goede Vrijdag klonk op talloze plaatsen de Mattheüs Passion. Uitgevoerd door vrijwilligers, door professionals, in kerken of gehoorzalen. En op zondag vieren we het Paasfeest. Voor velen is dit vandaag de dag een moeilijk te begrijpen feest. Maar de boodschap dat niet ellende, pijn en dood, maar hoop en leven overwinnen, heeft eeuwigheidswaarde. Het is goed om dat in deze tijd van dreiging en onzekerheid te beseffen.

De vreselijke aanslagen in Brussel hebben ons andermaal met een schok doen beseffen hoe kwetsbaar onze samenleving is. Hoe dichtbij de dreiging. België is in rouw gedompeld, en wij leven mee. Keer op keer blijken IS-radicalen in staat dood en verderf te zaaien in de straten van de Europese steden. Ook Nederland is niet immuun voor dergelijke aanslagen. Wij moeten onze samenleving vastberaden verdedigen. Alleen een land dat sterk en vastberaden opstaat tegen het kwaad biedt een veilige haven voor zijn burgers.

De aanslagen vinden plaats in de week die in de christelijke traditie de stille week heet. We staan stil bij het lijden en sterven van Christus, en vieren de opstanding: de overwinning van de dood op het leven. In deze dagen staan dood en leven wel heel dicht bij elkaar. In deze week telden we ook de zeventien miljoenste Nederlander.

Onze Westerse wereld staat in een joods-christelijke traditie van tweeduizend jaar. Een traditie die vaker onder druk heeft gestaan, maar die bedreigingen altijd weer te boven kwam; omdat de waarden die er uit voortkomen universeel zijn. Om ons heen zien we geloofsgemeenschappen krimpen en kerken sluiten. Om in die omgeving de boodschap die uit die joods–christelijke traditie is ontsproten levend te houden, is misschien wel belangrijker dan ooit. Het CDA reikt de hand aan iedereen die mee wil bouwen aan een samenleving waarin zorg voor de naaste, verantwoordelijkheid voor de omgeving, en respect voor onze tradities en cultuur onopgeefbaar zijn. Te midden van de angst en onzekerheid van de terreurdreigingen bieden deze waarden een veilig anker.

Te midden van de onzekerheid in onze wereld vieren wij het paasfeest. Er is even tijd voor rust, ontspanning en bezinning. Ik wens u en uw familie goede paasdagen.

Sybrand Buma

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.