15 december 2015

Raadsdebat tot instemmen locatie statushouders - tweede termijn

Met het uitspreken van onderstaande tekst in de tweede termijn van het raadsdebat heeft het CDA Maassluis, net als alle andere fracties van de gemeenteraad van Maassluis, steun gegeven aan het Raadsvoorstel tot instemmen locatie statushouders. 

"Dit debat gaat over de tijdelijke huisvesting van 40 statushouders, maar gaat niet alleen om het bieden van huisvesting aan 40 nieuwe inwoners. Het gaat ook over kansen bieden, over onderwijs, over begeleiding. Een warm welkom in Maassluis met een realistisch perspectief is wat het CDA Maassluis voor ogen staat. Het is niet alleen onze, maar moet ook hun samenleving worden. Het is mooi dat we inmiddels merken dat de organisaties in onze stad nu al warm lopen voor de opvang en dat zij, net als in september, weer hun steentje, nee, meerdere zware stenen willen bijdragen. Het past ons als gemeente hen zo veel mogelijk bij te staan. Dat begint met samenwerking en inventariseren van wat nodig is. 

Ten slotte voorzitter, juist in deze weken, in de weken waarin wij toeleven naar het kerstfeest, zijn wij misschien wel extra doordrongen van welk verschil voor mensen je kunt maken door de deur niet dicht te houden maar open te doen als er in nood aangeklopt wordt. Als Maassluis kunnen we alleen niet hét globale verschil maken, maar wel een wereld van verschil voor mensen die hier komen. Door verantwoordelijkheid te nemen en deze samen te dragen. Maassluis heeft laten zien dat onze samenleving dit op een goede, mooie manier kan. Deze bijzondere ervaring biedt ons hoop en de verwachting dat we samen ook in 2016 op een goede manier invulling kunnen geven aan onze verantwoordelijkheid als onderdeel van Nederland, van Europa, van de Wereld." 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.