Rainbow Flag
09 januari 2019

Zijn wie we zijn ...

Er is al veel gezegd over de Nashville verklaring, het doet ons als CDA Maassluis net als velen pijn om te lezen dat het geloof op deze manier wordt uitgelegd. Het staat haaks op de manier waarop we in het leven staan en op manier waarop we met mensen omgaan. Onze fractievergaderingen openen we traditioneel met een meditatief moment, bij deze gelegenheid gebruikten we de woorden van Esdor van Elten (@esdorvanelten), de woorden spreken wat ons betreft voor zich:

De verklaring van Van Elten:
Nee, God heeft mij niet geroepen
Tot vooral 'iets vinden van'
Of om aan and'ren op te leggen
Wat ik denk dat mag of kan

Ik ben geroepen om Gods wil
Te zoeken voor mijn eigen leven
en dat wat ik gevonden heb
Gepast, voorzichtig door te geven

Want God gaat, wat ik ook zeg
Met elk van ons zijn eigen weg

Nee, God heeft mij niet gevraagd
Mijn duiding te merken als 'Bijbelgetrouw'
En die daarmee meer te achten
Dan de invulling van jou

Ik ben geroepen om te volgen
Het voorbeeld van mijn Meester, Vriend
Te zoeken naar de wil van Hem
Die ons lief heeft, onverdiend

Het gaat niet om de juiste leer
Maar om genade, en niets meer

Nee, God heeft mij niet bevolen
Aan te gaan in een woordenstrijd
Over levensstijl, gewoonten
Daden of identiteit

Ik ben geroepen jou te dienen
Samen te zoeken naar de weg
Die God wil dat wij bewand'len
'ik denk' staat hoger dan 'ik zeg'

Niemand van ons, hoezeer geacht
Heeft alle wijsheid zelf in pacht

Nee, ik ben ook niet verplicht
Om alles dan maar goed te praten
Wat wat niet goed of moeilijk is
Zomaar op z'n beloop te laten

Oordeel is mij niet gegeven
Wel Zijn voorbeeld: samen leven

Nee, ik denk niet dat een leerstuk
Hoe vurig, 'Bijbels' ook verwoord
Kan bepalen wie er wel
en niet bij Jezus' kudde hoort

Jezus zei: men zal je kennen
Aan de liefde die je toont
Niet een standpunt, leer of dogma
Maar de de liefde wordt beloond

Leer ons in Uw liefde leven
En het oordeel in Uw handen geven
Onze weg te gaan in nederigheid
In eenheid en gelijkwaardigheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.