Thuis bij Magda en Koos

Een vertrouwde stem voor een nieuw geluid

Magda breide de afgelopen jaren vele steken in Breicafé de Waker voor de Monstersche sluis. En Koos verdiende zijn sporen op bestuurlijk vlak.

Magda Karssen, ons nieuwe geluid op nummer 22. En zoals je ziet, achter elke succesvolle vrouw staat een Koos.

21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Kies jij ook voor een nieuw geluid met vertrouwde stem?

Zorgzame stad

goede zorg dichtbij, betaalbaar en persoonlijk

zorg dichtbij door: goede bereikbaarheid huisartsen, nieuwbouw Franciscus polikliniek, aantrekken zorghotels

zorg betaalbaar door: beperken eigen bijdragen, collectieve verzekeringen voor chronisch zieke inwoners met een laag inkomen, geld aan de zorg en niet aan management uitgeven

zorg persoonlijk door: persoonsgebonden budgetten, maatwerk in thuiszorg, dagbesteding op maat

Ontspannen Stad

Bescherming bieden door:

 • goed toezicht in de wijk
 • snelle spoedeisende hulp
 • betere samenwerking tussen de wijkagent, team Handhaving & Toezicht en groenmedewerkers
 • strengere maatregelen bij overlast, intimidatie en wangedrag
 • woninginbraken aanpakken 

Maken het makkelijker door:

 • flitsvergunningen
 • minder rompslomp
 • heldere regels
 • meer vergunning-vrij: minder kosten

Goed Onderwijs

We willen de beste ondersteuning voor onze leerkrachten en leerlingen:

 • een sterk onderwijsaanbod op alle niveaus in goede schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs
 • gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
 • het onderwijs ondersteunen met programma’s over sport, cultuur, techniek en programmeren
 • peuteropvang op maat met extra aandacht voor taal en beweging

Sportieve Stad

Onze sportieve plannen zijn:

 • een nog leuker zwembad door het sport- en buitenbad te vernieuwen
 • nieuwbouw van de Olympiahal
 • buitensportmogelijkheden in parken en aan de boulevard langs het Scheur
 • kleine speelgelegenheden dichtbij huis en in iedere wijk een grote speelplek

Aantrekkelijke Stad

Onze mooie plannen zijn:

 • de historische uitstraling van de binnenstad doortrekken naar de haven
 • tegenhouden plaatsing hoge windturbines
 • gedateerd groen in wijken vervangen en goed groenonderhoud
 • stad verfraaien met meer bloemen
 • goed onderhoud wegen, fietspaden en stoepen
 • meer evenementen op geschikte terreinen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.