Actief en ontspannen

1.1 CDA Maassluis wil voor inwoners een aantrekkelijke stad zijn, waar veel te ondernemen en te beleven is. We willen de stad zijn waar iedereen actief kan zijn, toeristen welkom zijn en waar leuke evenementen plaatsvinden. Een stad met recreatie en plezierige activiteiten, waar je graag bent en naar toe gaat, omdat het in Maassluis bruist.  

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Onze natuurspeeltuin Avonturis nog leuker gemaakt en een uitdagende nieuwe natuurspeelplek aan de Willem Marislaan aangelegd.
 • Het belang en de waarde van het Midden-Delfland gebied onder de aandacht gebracht, onder meer door de trekvaartroutes te promoten.
 • Afspraken gemaakt zodat het parkeerterrein aan de Petrus Kockstraat niet volgebouwd wordt en er ruimte blijft voor evenementen, parkeren, groen en zicht op de Schuurkerk.
 • We hebben het makkelijker gemaakt om kleine evenementen te organiseren en voorgesteld dat er in Maassluis op meer locaties evenementen mogelijk zijn. 
 • Organisaties ondersteund om ontmoeting en gezelligheid onder inwoners mogelijk te maken. Met tal van activiteiten in de vakantieperiode voor jong en oud en in de week van de ontmoeting.  

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • We blijven inzetten op aantrekkelijke speelplekken in de wijk, ook voor kinderen met een beperking. Het actieplan ‘spelen’ voeren we versneld uit. We onderhouden de speelvoorzieningen die we hebben en, net zoals bij de Marislaan, leggen we uitdagende nieuwe speelplekken aan waarbij we beginnen in West in de Molenwijk.
 • De gemeente voor de jongeren in onze stad particuliere initiatieven stimuleert die het uitgaansleven versterken.  We willen de BOB-bus vanuit Rotterdam behouden omdat die tot diep in de nacht door rijdt en je dicht bij huis brengt.
 • We investeren in onze lokale samenleving. Voor grote(re) evenementen staat de gemeente open. Voorwaarde voor een financiële bijdrage is dat het initiatief komt uit lokale verenigingen, ondernemers en organisaties die ook de uitvoering op zich nemen. 
 • De dierenhoeken in de wijk ontmoetingsplekken zijn waar jong en ouderen plezier aan beleven. De gemeente biedt actieve ondersteuning aan de vrijwilligers die de dierenhoeken beheren. 
 • Maassluis zuinig blijft op de groene omgeving waarin onze stad ligt. Het Midden-Delfland gebied geeft onze stad en het hele stedelijke gebied lucht en ruimte. Het biedt inwoners de mogelijkheid om wandelend, fietsend of op het water te ontspannen en te genieten van de rust en schoonheid. We zetten in op het doortrekken van het fietspad langs de Wipperskade van Midden-Delfland naar de binnenstad.
 • Waterrecreatie wordt gestimuleerd door ondernemers te enthousiasmeren om initiatieven te ontwikkelen om de vlieten en onze plassen met bijvoorbeeld een surfplank, sup of kano te bevaren. Wij willen dat de gemeente hiervoor onder meer investeert in het aantrekkelijker maken van het recreatiegebied bij de Oranjeplassen en inzet op de waterkwaliteit. Een schoon strandje, meer mogelijkheden voor vermaak en ontspanning bij en in de plassen. Ook de Vlietlanden en de Foppenplas bieden kansen voor meer waterrecreatie en watereducatie. Hiervoor trekken we samen op met de gemeente Midden-Delfland.
 • Er voor pleziervaart passanten plaatsen beschikbaar komen om te recreëren in de binnenstad. Hierdoor kan Maassluis meer bezoekers trekken.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.