Duurzaamheid

4.1 CDA Maassluis wil dat Maassluis nu en in de toekomst een prettige plek is om te wonen en te verblijven. Duurzaamheid en klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Denk aan de klimaatdoelen van Parijs, waaraan we ook in Maassluis moeten voldoen.  

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Door de aanleg van een geluidswal en scherm is er minder geluidsoverlast van de A20 en is rekening gehouden met de wens voor een groene omgeving door te kiezen voor een parkachtige uitstraling. 
 • Traditionele verlichting vervangen door meer betrouwbare en zuinigere ledverlichting.
 • Om minder overlast te hebben bij hevige regenval leggen we de riolering zo aan dat de regen beter kan worden opgevangen, vastgehouden en afgevoerd. Zowel boven de grond (Wipperspark, Kwartelsingel, Beethovenpark) als onder de grond (Hemelwater transportleiding van Kwartelsingel naar de haven).
 • Ingezet op meer bewustwording over afval. Van het inzamelen, het scheiden tot het plaatsen van meer containers. Met elkaar gestart om het goede te doen voor het milieu en daardoor ook de kosten voor inwoners zo laag mogelijk te houden. 
 • Kinderen op een leuke manier geleerd over natuur door de duurzaamheidslessen op school en de natuurspeelplekken in de stad. 
 • In kaart gebracht hoe duurzame energie in de hele stad mogelijk gemaakt kan worden zodra de Rijksoverheid hiervoor geld uittrekt voor gemeenten. Zo hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld en een warmtevisie gemaakt met uiteenzetting van de mogelijkheden en de fasering.
 • Voor woningeigenaren een energie-box met energiebesparende producten beschikbaar gesteld tegen een kleine eigen bijdrage.
 • Naast woningeigenaren en huurders ook MKB-bedrijven gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het faciliteren van collectieve inkoop van zonnepanelen of andere energiebesparende mogelijkheden. Hiervoor heeft CDA Maassluis voorstellen gedaan met als doel inwoners meer te betrekken bij duurzaamheidsprojecten en investeringen en om bedrijven actief te informeren over duurzaamheidsmogelijkheden.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • We verder werken aan de energietransitie en daarbij de inwoners goed betrekken en tijdig informeren. Duurzaamheid moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor inwoners. Dit kan door onder meer de duurzaamheidslening en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de energietransitie. Denk hierbij aan het verminderen van energieverbruik door het stimuleren van huisisolatie, of het tegengaan van wateroverlast door het vergroenen van tuinen.
 • Afval voor inwoners eenvoudig te scheiden is en er minder afval naast de containers of andere plekken in de stad illegaal en ongewenst geplaatst wordt. Dit betekent dat de voorzieningen hiervoor voldoende aanwezig en gebruiksvriendelijk moeten zijn. Hiervoor willen we dat meer afval- en GFT containers in de buurten komen en deze tijdig geleegd worden. Hiernaast willen we een app waarmee informatie over afvalinzameling gedeeld wordt en het mogelijk is om wijkgericht te communiceren. Laat de inwoner zien wat er met het gescheiden afval gebeurt door voorlichting en bezoeken. Voor inwoners van Maassluis blijft het mogelijk om zonder extra kosten afval gescheiden weg te brengen bij de milieustraat.  
 • Dat verenigingen en organisaties betrokken blijven bij het inzamelen van papier met als doel; papierscheiding stimuleren en inkomsten voor verenigingen behouden. 
 • We niet vooruitlopend op de vraag onnodig publieke parkeerplaatsen in de wijk onttrekken voor elektrische auto’s. Wel willen we elektrisch rijden faciliteren door te kiezen voor een hoeveelheid laadpalen in wijken die in evenwicht is met de hoeveelheid elektrische voertuigen. We willen elektrisch rijden stimuleren door in te zetten op snellaadpunten bij bijvoorbeeld benzinestations en winkelcentra.
 • Er een schouw plaatsvindt van accommodaties van verenigingen, organisaties en horeca op mogelijkheden om te verduurzamen en het binnenklimaat te verbeteren. We bieden alle deelnemers aan de schouw, advies en een gratis CO2 meter aan.
 • Bij nieuwbouwprojecten in het bestemmingsplan opnemen dat inwoners hun tuin 2/3 deel waterdoorlatend inrichten of voor voldoende wateropvang zorgen. Voor bestaande woningen zoeken we naar mogelijkheden om dit samen met de bewoners te realiseren. 
 • Bij nieuwbouwwijken en herinrichtingsplannen staat groen centraal. Bomen, gevelbegroeiing, perkjes en daktuinen spelen bij nieuwbouw een belangrijke rol. We stimuleren (toekomstige) woningeigenaren en VvE’s om op een veilige manier hun dak in te zetten voor één van volgende functies: ‘groen’, ‘water’ of ‘energie’.
 • We vanwege de dichte bebouwing tegen de plaatsing van windturbines in Maassluis blijven strijden.
 • We het energiecollectief onder de aandacht brengen bij bedrijven of organisaties om daken ter beschikking te stellen en kijken welke mogelijkheden de gemeente hiertoe zelf heeft. 
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.