Gezondheid

2.3 Een warm en sociaal gezondheidsbeleid richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Het is belangrijk dat we er als gemeente en gemeenschap voor elkaar zijn bij ziekte en beperkingen.

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Nieuwbouw van de polikliniek gestart. Hierdoor komt de zorg vanuit het ziekenhuis zoals we die kenden in Maassluis niet alleen dichtbij maar wordt deze ook uitgebreid met meer onderzoeksmogelijkheden voor onze inwoners.
 • Ingezet op het verminderen van eenzaamheid onder inwoners door kleine initiatieven mogelijk te maken, zoals de ondersteuning van de bewonerscommissies in hun contact met bewoners. Ook door bewustwording over eenzaamheid en in te zetten op ontmoeting en samenwerking via campagnes, acties en sociale media.
 • Ondersteuning geboden aan wie zorgt voor een ander. Door als gemeente tijdelijk de hulp over te nemen, huishoudelijke hulp te bieden en praktische ondersteuning te geven, laten we zien dat we er voor elkaar zijn.
 • De online sociale kaart opgezet waardoor inwoners en organisaties elkaar leren kennen.
 • Gezondheidsbeleid opgesteld en acties zoals rookvrije schoolpleinen uitgevoerd. 

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat: 

 • De ondersteuning en waardering van mantelzorgers door de gemeente verder wordt versterkt. We blijven mantelzorgers vrijstellen van sollicitatieplicht. Hiernaast willen we mantelzorgers tijdig verlichten van zorgtaken waarbij specifiek ook aandacht is voor jonge mantelzorgers. We zetten in op meer mogelijkheden voor respijtzorg dichtbij. 
 • We blijven inzetten op het verminderen van eenzaamheid onder inwoners door bewustzijn te creëren op aandacht voor elkaar, ontmoeting en verbinding. We ondersteunen (financieel) verenigingen, bewonerscommissies en organisaties die zich hiervoor betekenisvol en concreet inzetten. In het subsidiebeleid wordt eenzaamheid verminderen als doel opgenomen, als onderdeel van de aanvraag. Hiernaast willen we ook trainingen aanbieden voor inwoners, vrijwilligers en organisaties om eenzaamheid te herkennen en wat je kan betekenen. 
 • Dat we meer verbindingen gaan leggen tussen zorgorganisaties, verenigingsleven, bewonerscommissies, jongeren- en ouderenorganisaties. 
 • De gemeente jaarlijks gesprekken houdt met en tussen jongeren en ouderen, zoals de ouderenbonden en leerlingenraden, waaruit specifieke aandachtspunten naar voren komen die worden uitgevoerd. 
 • Er een positieve benadering van gezondheid is, waarbij we inzetten op een gezonde levensstijl met specifiek aandacht voor voeding, alcohol en drugsgebruik. In Maassluis is ruimte voor maximaal één coffeeshop.
 • Gezondheidscentra en zorg moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Zorg dichtbij organiseren door dienstverlening aan huis, een goede spreiding over de stad en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Waar de bereikbaarheid onvoldoende is, zetten we in op lokale vervoersmogelijkheden. 
 • We ons samen met buurgemeenten, zorg-, en patiëntenorganisaties samenwerken om goede, volwaardige en bereikbare, spoedeisende hulp afdelingen bij onze regionale ziekenhuizen te behouden. We blijven ons op alle manieren inzetten voor tijdige ambulancezorg. 
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.