Jongeren

2.2. Met veel kinderen en jongeren in Maassluis gaat het goed. Zij kunnen zichzelf zijn en leren met vallen en opstaan over zichzelf, de samenleving en de wereld. Dat is soms ingewikkeld, confronterend en lastig, dat hoort er ook bij. Maar soms is het te moeilijk en kunnen ze er niet zelf of samen met hun omgeving doorheen komen. Door ziekte of omstandigheden hebben ze tijdelijk of langer ondersteuning nodig. Die hulp moet er zijn. Zo zwaar als nodig is en zo lang als nodig is. CDA Maassluis wil goede en tijdig beschikbare hulp door jeugdhulp in onze stad te organiseren voor kinderen en gezinnen. 
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Vanwege de lange wachtlijsten in de regio in Maassluis zelf hulp georganiseerd. Hierdoor konden veel kinderen dichtbij huis, snel en zonder wachttijd worden geholpen.
 • Samen met cliënten en betrokken organisaties een nieuwe visie op jeugdhulp vormgegeven die vanaf 2023 samen met Vlaardingen en Schiedam uitgevoerd wordt. Dit heeft als doel om, door samenwerking, kinderen en hun omgeving beter en sneller de goede hulp te kunnen bieden. Hierbij is het belangrijk dat het zoveel als mogelijk dichtbij is, thuis of op school, en zonder lange wachtlijsten. 
 • Vanuit de gedachte dat we veel voor elkaar kunnen betekenen, buurtgezinnen gerealiseerd. Gezinnen die het zwaar hebben gekoppeld aan gezinnen in de buurt die alledaagse en vriendschappelijke hulp kunnen bieden. 

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • In de overgang naar de nieuwe werkwijze van de jeugdhulp vanaf 2023 we in Maassluis kinderen, ondanks de wachtlijsten in de regio, lokaal de huidige hulp zonder wachttijden blijven bieden. 
 • Er een nauwe samenwerking tussen onderwijs en huisartsen komt om zo kinderen dichtbij of in hun eigen omgeving te ondersteunen. Dit doen we door jeugdhulp direct bij de huisarts mogelijk te maken met praktijkondersteuning en hulp op school te bieden. 
 • De uitvoering vanaf 2023 van de nieuwe manier van jeugdhulp aan kinderen en gezinnen, aansluit in de samenleving en er samengewerkt wordt tussen organisaties en verenigingen. Dit moet met voldoende financiële ruimte door de gemeente worden gefaciliteerd. 
 • Kinderen zoveel mogelijk thuis, in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Er is ondersteuning voor gezinnen waar de problemen te groot worden om zelf aan te kunnen waarbij rust en veiligheid belangrijke voorwaarden zijn om hulp te laten helpen. Specifiek is aandacht voor complexe scheidingen en armoedeproblematiek. De hulp die we als gemeente vrijwillig bieden is gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing. 
 • Waar door een rechter wordt besloten dat kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen blijven, hechten we veel waarde aan het investeren in pleeggezinnen.
 • We open staan voor aanpassingen als het nieuwe MVS Jeugdhulpmodel op onderdelen anders verloopt dan vooraf gedacht zodat we snel met elkaar aan oplossingen kunnen werken voor de kinderen die het raakt. We willen als gemeente een plek bieden waar kinderen en gezinnen terecht kunnen om hun zorgen te uiten en een nieuwe, brede blik aan te vragen op hun hulpvraag en aanbod. Ook willen we de mogelijkheid voor een extern en onafhankelijk advies, zoals bijvoorbeeld de kinderombudsman biedt.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.