Speerpunten jongeren

De belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma voor een jongerenvriendelijk Maassluis.

Een nog mooier en leuker Maassluis

 • Uitbreiding van evenementen, zoals meer dagen genieten van Waterwegpop.
 • Voldoende evenemententerreinen die door organisatoren eenvoudig te gebruiken zijn.
 • Het jongerenwerk zet zich in voor jongeren en hun omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen, daarbij wordt rekening gehouden met andere bewoners.
 • Voorstellen, die het uitgaansleven voor jongeren in de stad versterken, worden positief ondersteund en gestimuleerd door de gemeente.
 • In Koningshof zijn leuke theatervoorstellingen en is een filmaanbod dat past bij de stad.
 • De gemeente stimuleert particuliere initiatieven om Oud & Nieuw tot een feest voor de stad te maken en brengt de mogelijkheden in kaart om een centrale vuurwerk- of lasershow te organiseren. Speciale aandacht hierbij hebben jongeren en kinderen.
 • Versterken van de waterrecreatie door waterfietsen en trapbootjes.
 • De fietsroutes naar verenigingen, de doorgaande en verbindende fietsroute van Maassluis West naar Maassluis Oost worden aangepakt en waar mogelijk geasfalteerd.

We winnen met sport

 • Goede binnensportvoorzieningen en inzetten op nieuwbouw van de Olympiahal.
 • Buitensportverenigingen ondersteunen in hun plannen en sportvoorzieningen in parken en langs het Scheur aanleggen.
 • Het zwembad nog leuker maken met een vernieuwd sport- en buitenbad.
 • In ieder park en aan de boulevard langs het Scheur komen sportieve voorzieningen. Dit kan variëren van een balsportveldje waarop verschillende sporten kunnen worden beoefend tot faciliteiten voor freerunning en outdoor-fitness toestellen.
 • Met organisaties in kaart brengen van de mogelijkheden voor een klimparcours.

Zorg voor elkaar

 • Het tegengaan van pesten en eenzaamheid zijn speerpunten.
 • De gemeente zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen op school, kunnen sporten en cultuur beleven door de kosten hiervoor te vergoeden als het inkomen van ouders dit niet toelaat.
 • Geen wachtlijsten in de jeugdzorg, passende zorg blijft beschikbaar en begeleiding blijft ook na het bereiken van de 18 jarige leeftijd.
 • Inzet op gezondheid: gezond gewicht, bewustwording van de negatieve gevolgen van drugs en alcohol en het ontmoedigen van overmatig gebruik daarvan.
 • Ondersteuning voor volwassenen en kinderen bij scheiding.
 • Kinderen en jongeren worden ontzien in zorgtaken voor zieke familieleden. Hiervoor is professionele ondersteuning.
 • Op school is aandacht om kinderen en jongeren te leren bewust met geld om te gaan.

Bescherming en veiligheid

 • Streng op overlast, intimidatie en wangedrag.
 • Jongeren die problemen geven en hebben, worden samen met hun omgeving begeleid.
 • Verlichte omgeving. Storingen in de openbare verlichting kunnen niet altijd voorkomen worden, wel moeten deze sneller gerepareerd worden. Ook wordt gekeken of Glow- in-the- Dark paden kunnen worden aangelegd.
 • De handhavers en toezichthouders weten hoe ze met jongeren moeten omgaan.
 • De gemeente ondersteunt de brandweer bij het werven van jeugdbrandweerleden en jeugdactiviteiten.
 • Ook op de middelbare school zijn bewustwordingscampagnes hoe je veilig deelneemt aan het verkeer.

Wonen

 • Meer kleine, goedkope huur- en koopwoningen voor starters. Daarbij wordt ook gekeken naar kansen die Tiny houses of goedkope casco huizen bieden.
 • Voor wie een eerste woning wil kopen en financiële ondersteuning nodig heeft, is de starterslening beschikbaar.
 • Het schoolgebouw aan de Fenacoliuslaan biedt kansen voor jongerenhuisvesting.

School en werk

 • Goede schoolgebouwen en leuke schoolpleinen in het basisonderwijs en op het Voortgezet Onderwijs
 • Goed onderwijs in de stad op alle niveaus, van VMBO tot VWO.
 • Gratis huiswerkbegeleiding voor wie het nodig heeft.
 • Techniekonderwijs op de basisschool en ook techniek versterken op het Voortgezet Onderwijs.
 • Cultuuronderwijs op school. Samen met de Maassluise kunstenaars, de jeugdtheaterschool en muziekscholen kan cultuur in de klas nog leuker worden.
 • Gym dichtbij school in een goede sporthal of sportzaal.
 • Jongeren zitten op school of zijn aan het werk maar zitten niet thuis. Dat is niet goed voor de jongeren en hun toekomst.

Met elkaar omgaan

 • In Maassluis is iedereen gelijkwaardig en heb je vrijheid in levensovertuiging, vrijheid om te houden van wie je wilt en de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn.
 • Meer inzet op gelijke kansen en ontwikkelen van talenten. Onderwijs, cultuur, sport en arbeidsmarkt vormen hierbij de speerpunten.

Betrokkenheid

 • De Jeugdambassadeurs zijn een succes en ze blijven ondersteuning krijgen. Mogelijkheden om tot een jongerenraad te komen worden ondersteund.
 • De gemeente verbetert de communicatie naar meer proactief en actief. Specifiek is inzet en verbetering op sociale media.
 • Betrekken van jongeren bij kunstprojecten in de buitenruimte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.