Ondernemers

4.5 Ondernemers hebben de ruimte nodig om te ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de weg. CDA Maassluis wil een dienstbare overheid die met ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt. Wij maken werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. De gemeente trekt met lokale ondernemers gezamenlijk op in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door zich bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap stimuleren we.  
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Ondernemers ondersteund in Corona tijd door precario kwijt te schelden en de terrassen te verruimen.
 • De Bedrijven Investeringszones vormgegeven, waarbinnen ondernemers en eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun omgeving.
 • Green Business Club samen gestart waarin ondernemers en overheid samen werken aan het verduurzamen en verlevendigen van bedrijventerreinen. 
 • Het bedrijventerrein De Dijk ingericht met nieuwe ondernemers die zich daar hebben gevestigd.
 • Winkelcentrum Steendijkpolder vernieuwd met een nieuwe Lidl en mooie buitenruimte.
 • De verbouwing van de Koningshoek afgerond en de buitenruimte mooi vormgegeven.
 • Het project in de binnenstad ‘De nieuwe winkelstraat’ ondersteund.
 • Gewerkt aan het tegengaan van leegstand in de binnenstad, door inzet van een centrummanager.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • We MKB-vriendelijk aanbesteden, omdat onze midden- en kleinbedrijven onmisbaar zijn in onze samenleving. Ze hebben naast de economische betekenis een belangrijke sociale rol door hun binding in de stad of regio. 
 • Aantrekken van start-ups, onder andere vanuit de visie Maritiem Maassluis, gericht op nieuwe technieken en het mogelijk maken van duurzame ontwikkelingen.
 • We samen met onze ondernemers en bedrijven een economische visie opstellen. In de visie is aandacht voor ruimte voor bedrijvigheid aan huis, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke overlast voor omwonenden en ook maakt de detailhandel onderdeel uit van onze lokale economische visie. Waarbij een evenwichtige ontwikkeling van detailhandel en horeca in de binnenstad en langs de haven onderdeel is.
 • We vasthouden aan de huidige zondag openstellingsmogelijkheden, omdat deze in Maassluis met veel ruimte voor ondernemers en bezoekers geregeld is. 
 • Winkelcentrum Palet aantrekkelijk blijft en waar mogelijk een upgrade krijgt.
 • De gemeente initiatieven ondersteunt op het gebied van Fair Trade.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.