SAMEN VOOR ONDERWIJS

Leerlingen, ouders, scholen en de gemeente hebben ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid. Met elkaar delen wij het belang voor de toekomst van onze kinderen. Niet ieder kind heeft dezelfde kansen. Wij hebben niet allemaal dezelfde talenten en talent komt niet altijd vanzelf bovendrijven. Ieder kind in Maassluis verdient de mogelijkheid om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij kijken hierbij verder dan rekenen en taal en richten ons op brede 21e eeuwse vaardigheden. Het CDA Maassluis kiest voor een actieve ondersteunende rol van de gemeente. Laten wij samen passend onderwijs beter passend maken.

1.1 Visie, keuzevrijheid en samenwerking

Onderwijs als speerpunt van ons gemeentelijk beleid, omdat wij daar met elkaar veel kunnen bereiken en een gedeeld belang hebben. De gemeente ondersteunt, stimuleert en zet in op het versterken van samenwerking. 

 • Sterk onderwijsaanbod op alle niveaus aanbieden
 • De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatieven om de betrokkenheid tussen school en ouders te versterken
 • Gratis huiswerkbegeleiding realiseren

1.2 Onderwijs is passend door maatwerk

De gemeente biedt actief ondersteuning om onderwijs beter passend te krijgen. Passend onderwijs begint al op de peuterspeelzalen en loopt de hele leerlijn door. De gemeente ondersteunt het onderwijs voor het bieden van beter maatwerk. 

 • Peuteropvang persoonlijker en op maat maken met meer aandacht voor taal en beweging
 • Aanpak onderwijsachterstanden onder regie van de gemeente
 • Passend Primair Onderwijs in Maassluis door samenwerking tussen alle scholen

1.3 Samen voor de toekomst

Het ontdekken en ontwikkelen van talent, het werken aan goede kansen op de toekomstige arbeidsmarkt vraagt om brede inzet. De school staat er niet alleen voor. Activiteiten, die vaardigheden op het gebied van sport en muziek ontwikkelen, zijn voor iedereen bereikbaar. Niet alles hoeft door de school en onder schooltijd te worden georganiseerd.

 • Nieuwe projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden komen in aanmerking voor financiële ondersteuning
 • De mogelijkheid om programma's aan te bieden over sport en cultuur, techniek en programmeren
 • Aanbod van muzieklessen in het Primair en Voortgezet Onderwijs

1.4 Veilig en gezond

Als gemeente zetten wij in op de veiligheid en gezondheid van leerlingen. 

 • Waterveiligheid door het aanbieden van schoolzwemmen
 • Verkeersveiligheid via verkeerseducatie op basisscholen en bewustwordingscampagnes opgezet op middelbare scholen
 • Sportfaciliteiten op loopafstand en samen met de sportbuurtcoach worden activiteiten georganiseerd

1.5 In, om en naar school

Onderwijs gaat over inhoud, maar goed onderwijs geef je het beste in een prettig schoolgebouw met een aantrekkelijk plein, waar kinderen kunnen ontspannen en bewegen. Naar school, dat doen we bij voorkeur lopend of op de fiets. Snel, gemakkelijk en gezond. 

 • Goede schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs
 • Veilig en snel naar school door aanpassingen in de buitenruimte en handhaven op het verkeer in de omgeving van scholen

1.6 Zorg is persoonlijk, aanwezig en dichtbij

School is vaak de eerste plek waar een kind aanklopt voor hulp en er gesignaleerd wordt of er ondersteuning nodig is. Het is essentieel dat op die eerste hulpvraag alert wordt gereageerd. Vertrouwen bouw je op door te doen. Niet van het kastje naar de muur, maar direct naar de goede ondersteuning. 

 • Ieder kind hoort in Maassluis een plek te krijgen binnen het onderwijs samenwerkingsverband
 • Hulpvragen worden gezamenlijk opgepakt en teruggekoppeld naar betrokkenen

 

Voor al onze plannen bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.