Ouderen

2.1 CDA Maassluis zet zich in voor een samenleving waarin niemand er alleen voor hoeft te staan en we elkaar verder helpen. We willen dat iedereen veilig en prettig ouder kan worden in Maassluis en houden rekening met de kwetsbaarheid waarmee ouder worden soms samengaat. Hier horen goed onderhouden openbare ruimtes, winkels in de buurt en hulp dichtbij thuis, in de wijk en in de stad bij. Het is nodig om meer woningen voor ouderen te bouwen, meer verpleeghuisplekken te realiseren en bestaande woningen geschikt te maken voor zorg op maat, aan huis en ontmoeting dichtbij. 
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Wonen met persoonlijke hulp, zorg thuis en ruimte voor ontmoeting met elkaar gerealiseerd zoals de Zonneburcht. Hier kunnen inwoners alleen of samen met hun partner langer zelfstandig wonen met beschikbare 24-uurs hulp thuis. Daarnaast is er een gezellige ontmoetingsplek.
 • In ‘Oud Sluys’ (de nieuwe Vliet) mooie appartementen gerealiseerd met een gedeelde ruimte voor ontmoeting en activiteiten.
 • Ondanks oplopende kosten, de ondersteuning aan inwoners die hulp nodig hebben weten te behouden.
 • Maassluis op voorstel van CDA Maassluis vriendelijker gemaakt voor inwoners met dementie. Door trainingen over dementie te geven aan medewerkers van de gemeente, meer dan 100 vrijwilligers, voorlichtingsavonden te organiseren, ontmoetingen te organiseren en ervaringen te delen zoals in het Alzheimer café.  
 • Kleine initiatieven mogelijk gemaakt die een groot verschil maken voor inwoners. Zoals een braintrainer bij de Zonneburcht, een duo-fiets die beschikbaar is voor alle inwoners die hem willen gebruiken, samenwerking tussen verpleeghuizen en scholen op het gebied van dementie. 
 • Vervoer binnen handbereik over korte afstanden binnen Maassluis gerealiseerd via Argos Mobiel.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • Er voldoende geschikte woningen voor ouderen zijn waar zij zelfstandig kunnen wonen, met zorg, hulp en ontmoeting thuis en dichtbij. Hiervoor gaan we samen met de zorgverzekeraar en zorg- en welzijnsorganisaties in de komende vier jaar 130 woningen (oplopend tot 170 in 2040) met nieuwe vormen van hulp en zorg aan huis en ontmoeting realiseren. Dit willen we doen bij zowel bestaande woningen als nieuwbouwprojecten. 
 • Naast nieuwe woon-zorg concepten, willen we dat in 2025, minimaal 50 nieuwe verpleeghuisplekken zijn gerealiseerd, oplopend tot 150 nieuwe plekken in 2040. De plek van de oude polikliniek wordt meegenomen als ontwikkellocatie voor de realisatie van nieuwe verpleeghuisplekken. 
 • Nieuwe vormen van hulp en zorg aan huis. We willen een merkbaar verschil maken voor inwoners en dat ze kunnen vertrouwen op beschikbare hulp wanneer dit nodig is. Onderdeel hiervan is dat nieuwe vormen van hulp aan huis en intramurale zorg ook aansluiten bij de leefwereld van oudere inwoners met een migratieachtergrond. 
 • We langer prettig zelfstandig kunnen blijven wonen door toekomstige ouderen tijdig na te laten denken over hoe en waar ze ouder willen worden. Zo kan dit beter naar wens en behoefte worden ingevuld. Hierbij willen we als gemeente helpen met de wooncoach en een verantwoorde financiering voor ouderen om woningen levensloopbestendig te maken via de blijvers-lening.
 • Maassluis, als dementievriendelijke gemeente, de komende jaren verder invulling geeft aan het omgaan met mensen met dementie, omdat het aantal inwoners met dementie ook in Maassluis de komende jaren toeneemt. Dementie is een volksziekte die een enorme impact heeft op de patiënt en zijn of haar omgeving. Naast goede zorg aan huis en beschikbare verpleeghuisplaatsen willen we blijven investeren in een samenleving waar dementie beter wordt herkend en inwoners met dementie op meer begrip kunnen vertrouwen. 
 • Kleine initiatieven mogelijk blijven maken, zoals het inzetten op meer gebruik van de beweegtuin bij de Vloot en deze gebruiksvriendelijker te maken en sportieve begeleiding te bieden.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.