Sport

1.4 Bewegen helpt om je gezonder te voelen en te zijn en sport is leuk om alleen of met elkaar te doen. Het is belangrijk dat er voor iedere leeftijd goede sportmogelijkheden zijn in Maassluis waar je ongeacht je inkomen, aan deel kunt nemen. Sport geeft plezier, is samendoen en op een ontspannen manier leren van elkaar. 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • De voorbereiding van de bouw van een sportzaal aan de Sportlaan gestart met als doel om deze in 2023 in gebruik te nemen en tegelijk de parkeervoorzieningen in de wijk te verbeteren.
 • Geïnvesteerd in aantrekkelijke sportverenigingen. Door nieuwe sportvelden aan te leggen bij Excelsior Maassluis, Unitas ’63 en door een financiële bijdrage te geven voor nieuwe kleedkamers bij MSV ’71, MHV Evergreen, CKC Maassluis en RCMD de Coureur. 
 • In het zwembad geïnvesteerd. Zo is er een interactieve glijbaan, een betere uitstraling van het recreatie-bad, decoratieve raamfolie en zijn er diverse interactieve spelelementen aangebracht.
 • Het sportakkoord samen met 27 andere organisaties in Maassluis getekend om meer te doen aan promotie van sport en de deelname te verhogen.
 • Geld beschikbaar gesteld om de komende jaren te investeren in moderne sportfaciliteiten en gewerkt aan een toekomstbestendige sportnota.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • We nieuwe sportzalen en een nieuwe sporthal bouwen. We willen een nieuwe Olympiahal realiseren waarbij we de kansen en mogelijkheden voor een combinatie met woningbouw en de accommodatie voor Excelsior Maassluis betrekken. Als vervanging van de Haydnlaan en de Parkietzaal kiezen we voor één nieuwe sportzaal op één locatie. We onderzoeken ook mogelijkheden om de Wethouder Smithal te moderniseren.
 • We een aantrekkelijke openbare ruimte en schoolpleinen aanbieden die uitdaagt en stimuleert tot bewegen en sporten. Hiervoor willen we dat langs de Koning Willem Alexander Boulevard, in ieder park en in iedere wijk sportieve voorzieningen zijn. Dit kan variëren van een sportveldje waarop verschillende sporten kunnen worden beoefend tot faciliteiten voor freerunning, skateboarden en skaten. Mogelijkheden voor het publiek gebruik van sportvelden van verenigingen die zijn aangelegd door de gemeente worden hierbij betrokken. Huidige plekken worden nagelopen, opgeknapt en gemoderniseerd. 
 • Nog meer inwoners in aanraking komen met sport. Hiervoor willen we Kies voor Sport ook beschikbaar stellen voor andere doelgroepen, zoals ouderen. 
 • Dat onze inwoners veilig in onze waterrijke omgeving kunnen meedoen. Het zwembad is een basisvoorziening in onze stad en we zetten in op bewustwording van het belang van zwemles en zorgen dat minima van alle leeftijden de mogelijkheid hebben een zwemdiploma te halen.
 • Voor inwoners die een lichamelijke of geestelijke beperking kennen, er goede beweeg- en sportmogelijkheden binnen Maassluis en in de regio zijn. Nieuwbouwlocaties worden hierop ingericht en de beweegcoach is er voor het persoonlijke contact en de begeleiding. Verder worden verenigingen gestimuleerd om ook voor inwoners met een beperking beweging te bieden. 
 • Ondersteuning voor verenigingen vanuit de gemeente is gericht op een breed en divers sportaanbod waarbij het meer gaat om gezondheidswinst, ontmoeting en plezier, dan om topsportprestaties.  
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.