BREDE VEILIGHEID

Veiligheid is breed: van brandpreventie tot direct beschikbare hulp bij nood. Van je prettig voelen in een wijk tot het doen van aangifte. Het CDA Maassluis zet in op het versterken van ons veiligheidsgevoel door in te zetten op korte lijnen. Veiligheid dichtbij: beschikbaar, bereikbaar en betrouwbaar. We kunnen ons veiligheidsgevoel niet alleen als gemeente versterken. Veiligheid is van iedereen. Het CDA Maassluis kiest hierom voor brede samenwerking, voor brede veiligheid.

3.1 Korte lijnen

Met de nieuwe veiligheidsvleugel op ons stadhuis gaat de politie nauwer samenwerken met onze gemeentelijke handhavers. Zo versterkt de samenwerking, ontstaan kortere lijnen zodat sneller afgestemd en opgetreden kan worden. Deze korte lijnen willen wij niet alleen in de veiligheidsvleugel maar ook in de wijken, dichtbij inwoners.

 • Zorgen voor meer veiligheid in wijken door samenwerking van de wijkagent, team Handhaving & Toezicht en groenmedewerkers
 • Werktijden sluiten aan bij de tijden waarop inzet gewenst is en problematiek ervaren wordt ervaren door inwoners
 • Aangiften en meldingen moeten eenvoudig, snel en dichtbij de inwoners worden georganiseerd

3.2 Samen met inwoners en ondernemers

De gemeente heeft als kerntaak veiligheid en houdt de regie en de verantwoordelijkheid. De gemeente kan het niet alleen. Een veiligere stad bereiken wij alleen door samen te werken met inwoners, organisaties en bedrijven. Veel inwoners dragen al bij. De komende jaren willen wij hier verder op inzetten en de kracht van de samenleving versterken. 

 • Meerjarig actieplan met daarin concrete stappen hoe wij het aantal inbraken in Maassluis laten afnemen
 • Goede afstemming tussen de verschillende partners die zich inzetten voor een veilige stad
 • Gemeente-app voor doen van meldingen, ontvangen van terugkoppeling en delen van wijkgerichte informatie

3.3 Brandveiligheid

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor de uitdaging om de brandweerzorg toekomstbestendig vorm te geven. Belangrijk voor Maassluis is dat de brandweerzorg ook in de toekomst lokaal, goed en dichtbij georganiseerd blijft. 

 • Behoud van onze eigen brandweerkazerne
 • Zowel preventieve als repressieve inzet voor een veilig Maassluis
 • Investeren in menskracht, blijvend zoeken naar geschikte vrijwilligers

3.4 Spoedeisende hulp

Bij levensbedreigende situaties en omstandigheden waarin blijvende gezondheidsschade op kan treden, moeten inwoners kunnen rekenen op de snelle aanwezigheid van professionele spoedeisende hulp.

 • Het ondersteunen van tijdige spoedeisende hulp van brandweer, ambulance en politie
 • Actieve ondersteuning van nieuwe innovatieve concepten om acute zorg dichtbij te verbeteren
 • Goede, volwaardige en bereikbare, spoedeisende hulp afdelingen bij onze regionale ziekenhuizen

3.5 Veiligheidsmaatregelen

De gemeente staat voor een veilige woonomgeving door in te zetten op beleid voor de straat en thuis. Harde maatregelen treffen waar nodig, inzetten op preventie en werken aan een prettige en veilige omgeving. 

 • Strenge maatregelen bij overlast, intimidatie en wangedrag
 • Cameratoezicht onder voorwaarden
 • Aanpak straatraces

3.6 Calamiteiten

Maassluis ligt in een gebied met veel chemische industrie en risicovolle bedrijven. Deze bedrijven zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. De overheid bepaalt de voorwaarden en controleert op de uitvoering ervan, waarbij de veiligheid van de inwoners altijd voorop staat. 

 • Gezamenlijke visie op veiligheid
 • Toezien op naleving
 • Goed voorbereid en heldere communicatie

 

Voor al onze plannen bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.