Verenigingen en vrijwilligers

1.2 Maassluis is rijk in haar sterke verenigingsleven en alle vrijwilligers die zich inzetten voor hun club of organisatie.  CDA Maassluis vindt het belangrijk dat de gemeente er voor hen is omdat zij het verschil maken voor onze inwoners en van Maassluis een levendige stad maken. We willen onze vrijwilligers goed ondersteunen in hun activiteiten en samen ervoor zorgen dat inwoners zich gezonder voelen door bijvoorbeeld muziek te maken en te sporten. Het doen van vrijwilligerswerk is niet alleen belangrijk voor een ander, ook voor de vrijwilliger zelf is het van betekenis. In sociale contacten, zingeving en plezier beleven.
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Als gemeente verenigingen en vrijwilligers geholpen met publiciteit voor hun club of organisatie via de sociale media en de krant. 
 • Door ons gemeentelijk vrijwilligerssteunpunt praktische ondersteuning en cursussen over bijvoorbeeld nieuwe wetgeving aangeboden en verbindingen gelegd tussen inwoners en organisaties en organisaties onderling. Om het netwerk nog beter te maken is het vrijwilligerssteunpunt een samenwerking gestart met Vlaardingen en Schiedam.
 • In moeilijke tijden organisaties en verenigingen met elkaar weten te behouden door er voor elkaar te zijn. Met praktische hulp aan elkaar en financiële ondersteuning vanuit de gemeente.
 • Tijdens de corona pandemie zijn veel mensen anderen tot hulp en steun geweest op velerlei gebieden. Hiervoor is veel aandacht geweest en wordt op voorstel van CDA Maassluis een speciale herdenkingsdag georganiseerd zodra de situatie dat toelaat, om samen stil te staan en aandacht te geven aan iedereen die door corona geraakt is. 

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • We aan onze organisaties subsidies voor meerdere jaren verstrekken omdat dit meer zekerheid biedt aan organisaties en veel administratie scheelt. Hierdoor hoeft men niet ieder jaar opnieuw dezelfde aanvragen te doen.
 • Coronamiddelen ingezet worden voor de doelen waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Belangrijk bij deze besteding, is de ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers. 
 • Verenigingen en vrijwilligers kunnen professionele ondersteuning krijgen voor het beter leren omgaan met kinderen/ jongeren en oudere inwoners. Ook willen we dat er een vertrouwenspersoon (via het wijkteam) beschikbaar is voor verenigingen. 
 • We de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed ondersteunen, dit doen we door de ondersteuning die we bieden te behouden en laagdrempeliger te maken. Denk hierbij aan praktische hulp bij het aanvragen van vergunningen voor evenementen, de vrijwilligersverzekering, het kosteloos aanvragen van VOG’s en de jaarlijkse waardering. Daarnaast willen we dat vrijwilligers met een inkomen of uitkering op bijstandsniveau een vrijwilligersvergoeding kunnen krijgen van de gemeente.
 • De adviesorganen van de gemeente, de Culturele Raad Maassluis, de Maassluise Sport- en Recreatieraad en de Adviesraad Samenlevingszaken behouden blijven vanwege hun verbindende rol en inhoudelijke bijdrage. Hun werk is belangrijk en waardevol waarbij we samen met de raden bepalen wat ervoor nodig is om het werk ook naar de toekomst toe aantrekkelijk te houden. 
 • De gemeente nauw samenwerkt met kerken en moskeeën. Kerken en moskeeën spelen een belangrijke rol in onze samenleving.
 • We verenigingen stimuleren en ondersteunen om een nog bredere maatschappelijke rol in te vullen in onze samenleving door kennis en ervaring te delen. We intensiveren het Maatschappelijk Verantwoord Verenigen door alle verenigingen een gratis MVV-traject aan te bieden wat kansen biedt voor de vereniging om zich verder te ontwikkelen. 
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.