Verkeer en vervoer

3.4 In een aantrekkelijke stad kun je je goed verplaatsen; lopend, fietsend, met de auto of met openbaar vervoer. Dit is een randvoorwaarde om prettig te kunnen wonen en werken. Om naar de sport te gaan, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Onze stoepen, fietspaden en wegen moeten daarom veilig zijn en goed onderhouden.
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Verkeersveilige oversteekplaatsen richting sportverenigingen en op doorgaande wegen aangelegd. Hierdoor is het voor fietsers en voetgangers veiliger geworden om over te steken. 
 • Een start gemaakt met het asfalteren van vrij liggende fietspaden, zoals langs de Mozartlaan en de Westlandseweg.
 • De kruising Dr. Albert Schweitzerdreef/Westlandseweg en de Kwartellaan heringericht en veiliger gemaakt.
 • Een mobiliteitsvisie vastgesteld waarmee we richting geven aan hoe we verkeer en vervoer in de stad de komende jaren vorm willen geven.
 • Geld beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een comfortabele fietsroute door de stad. 
 • Huisvesting van de bewaakte fietsenstalling bij de Koningshoek gerealiseerd.
 • Bruggen langs de Weverskade vernieuwd en op hoogte gebracht. 

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat :

 • De kwaliteit van de stoepen en wandelpaden in parken op een hoger kwaliteitsniveau worden gebracht zodat inwoners prettig kunnen wandelen door Maassluis.
 • Kinderen veilig wandelend en fietsend naar school en verenigingen kunnen. We blijven het fietsverkeersexamen aanbieden en stimuleren basisscholen om hieraan mee te doen. We willen een versnelling in het veilig inrichten van de openbare ruimte en belangrijke routes naar alle scholen en de verenigingen.
 • Fietsen voor inwoners aantrekkelijker wordt door brede fietspaden aan te leggen en bestaande fietspaden te asfalteren. We denken hierbij als eerste aan de fietspaden langs de Dr. Albert Schweitzerdreef, Rozenlaan en Industrieweg. Verder zorgen we voor een uitbreiding van het aantal openbare plekken waar je je fiets veilig kunt stallen en meer oplaadpunten voor fietsen.
 • Er voldoende aandacht voor de auto blijft omdat dit een belangrijk en noodzakelijk vervoersmiddel is voor veel inwoners. De wegen moeten goed onderhouden en veilig zijn en het parkeren blijft gratis. Door fietsen een aantrekkelijk alternatief te laten zijn, het verbeteren van het OV-netwerk in Maassluis en door schoon alternatief vervoer te bieden, zoals deelauto’s in de wijk, stimuleren we het maken van bewuste keuzes voor het type vervoermiddel.
 • We waar mogelijk een lagere maximumsnelheid toepassen op onze wegen, waar dit niet ten koste gaat van de doorstroming. Dit om ervaren overlast voor omwonenden te verminderen en het mogelijk te maken om ons veilig door de stad te kunnen verplaatsen. We pakken als eerste de Prinses Julianalaan aan, maar werken ook aan een passend plan voor de Dr. Jan Schoutenlaan en de Uiverlaan.
 • Inwoners meepraten over het parkeerbeleid. We benutten de ervaring van inwoners in een wijk om te kijken hoe we de inrichting van de wijk kwalitatief kunnen verbeteren en tegelijkertijd voldoende parkeerplaatsen behouden of creëren. 
 • Dat afwijken van parkeernormen mogelijk is als er voldoende alternatieven beschikbaar zijn en de (ontwikkel-)ruimte die vrijkomt gebruikt wordt om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
 • De binnenstad aantrekkelijk is om te wandelen en verblijven. Hiervoor willen we onderzoek doen hoe de circulatie van het verkeer rondom de binnenstad het beste kan worden ingevuld waarin rekening wordt gehouden met de verschillende belangen. Daarbij vinden we het belangrijk dat de PC Hooftlaan minder aantrekkelijk is als doorgaande route voor auto’s.  
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.