18 mei 2020

Alleen op de vlucht

Donderdag 14 mei heeft de CDA fractie tijdens de raadsvergadering samen met de fracties van Groen Links, Christen Unie, D66 en Onafhankelijk Papendrechteen motie ingediend waarin ze op willen komen voor de aller zwaksten in de samenleving.

Een motie om het college op te dragen om

• Mee te werken en onderdeel te zijn van de oplossing voor dit schrijnende probleem, zodat de rechten en veiligheid van de meest kwetsbare kinderen zo snel mogelijk geborgd worden.• Een oproep te doen aan de Tweede Kamer om ruimhartige medewerking te verlenen aan opvang in Nederland.

Deze motie is met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

 

Op tv en in kranten vernemen we met regelmaat over de erbarmelijke toestanden waarin vluchtelingen verblijven op de Griekse eilanden. 

 

Begin maart werd overeenstemming bereikt  tussen de Griekse regering en de Europese Commissie om 1600 vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen naar andere EU-lidstaten over te brengen.

Landen als Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Finland, Ierland, Kroatie, Portugal, Litouwen, Bulgarije en Belgie hebben positief gereageerd. 

Er zijn inmiddels al kinderen overgebracht.

Nederland is vooralsnog niet van plan mee te doen.

 

Hoewel we er als plaatselijke gemeenten niet over gaan kunnen we wel een oproep doen aan de regering om te bewegen, in te gaan op de noodoproep van Griekenland om kwetsbare weeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen over te nemen en een deel van hen in ons land op te vangen.

 

We zijn blij dat Nederland al inzet op het doorvoeren van "structurele verbeteringen en via de recent toegezegde Europese financiële steun, het sturen van experts en hulpmiddelen en steun aan hulporganisaties.

Naast opvang op het vasteland, is de staatssecretaris van Asielzaken van plan om Griekenland te helpen met het opzetten van een voogdijsysteem naar Nederlands model. Kinderen kunnen dan bij Griekse pleegouders ondergebracht worden. 

Mooi maar dan is daar gelijk het probleem!

Van een werkend voogdijsysteem in Griekeland is nu echter nog lang geen sprake aldus waarnemers van Defence for Children.

Deze vooral jonge kwetsbare weeskinderen moeten dan bij gebrek aan een voogd opgevangen worden in z.g. shelters waar ze opgesloten worden onder erbarmelijke omstandigheden omdat het voor hen te gevaarlijk is om naar buiten te gaan. Risico op uitbuiting is daar nog groter dan op de eilanden.

 

Unicef heeft de Nederlandse regering opgeroepen om de kinderen zo snel mogelijk op te nemen. "Het opvangen van kwetsbare kinderen, zeker in deze tijden van corona, is een mensenrechtenverplichting voor alle Europese landen", zegt de directeur van Unicef Nederland. "Elke dag die kinderen daar doorbrengen, is een dag te veel."

 

De CDA fractie is blij dat deze raad zo hun hart heeft laten spreken door op te komen voor de allerzwaksten in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.