16 maart 2019

Onveilige verkeerssituatie rotonde burgemeester Keijzerweg-Veerweg

Het CDA wil veiliger rotonde Burgermeester Keijzerweg- Veerweg

 

Een paar dagen voor Sinterklaas vroeg het CDA aan de inwoners van Papendrecht, welke wensen heeft u op uw verlanglijstje staan om te bespreken met de gemeente en of het College. 

Eén van de wensen was een veilige verkeerssituatie bij de rotonde van de Burgermeester Keijzerweg - Veerweg. 

Na zelf onderzoek, heeft het CDA geconstateerd dat er onveilige verkeerssituaties zijn bij deze rotonde. 

 

Wij zijn als fractie geschrokken van het aantal kleinere en grotere ongevallen. De fietsers kunnen op de rotonde van twee kanten rijden, waardoor veel verwarring ontstaat bij de automobilisten. Wat ook van belang is dat de locatie op een schoolfietsroute ligt. Voor het CDA heeft verkeersveiligheid een hoge prioriteit en vooral op schoolfietsroutes.

 

Naar aanleiding hiervan hebben we vragen gesteld aan het College of het College het met het CDA eens is dat de verkeersveiligheid op schoolroutes de hoogste prioriteit heeft? Zo ja, wat gaat het College doen om de veiligheid verder te vergroten op deze routes?

Ook is er gevraagd of het is mogelijk om slimme signalering te plaatsen zoals op de rotonde bij de oprit van de N3.

 

Het CDA ziet met belangstelling de (schriftelijke) beantwoording van onze vragen tegemoet en wij hopen dat het College zich ook bewust is van de onveilige verkeersituatie bij de rotonde Burgemeester Keijzerweg - Veerweg en hier spoedig maatregelen voor neemt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.