08 november 2019

Voor een Papendrecht dat ik door wil geven.


 

Dit wordt mijn laatste column die ik hier zal schrijven. Na donderdag 7 november stopt mijn lidmaatschap van de gemeenteraad in Papendrecht omdat ik ben voorgedragen door de gemeenteraad van Altena tot burgemeester van deze prachtige gemeente. Mijn plek in de gemeenteraad zal worden ingenomen door Arianne van der Matten-Spek, mijn plek in de Drechtraad door Corrie Middelkoop en Leon van den Dool zal het fractievoorzitterschap van het CDA over gaan nemen. Samen met duo-raadslid Leonie Middelkoop en wethouder Pieter Paans zullen zij binnen het gemeentebestuur van Papendrecht samen met anderen door blijven werken aan onze mooie gemeente; de mooiste van de regio Drechtsteden.

 

Op 1 april 1993 begon ik mijn loopbaan bij de gemeente Papendrecht als een soort rechterhand van burgemeester Bandell. En in juni 1993 kwam ik hier wonen. Ik heb 5 jaar Voor de gemeente gewerkt en met vele collega’s en bestuurders mogen samenwerken en vooral heel veel geleerd. Zo heb ik in die jaren mee mogen werken aan onder andere het horecabeleid, de overgang van gemeente naar regiopolitie, de start van de regionale Stichting Veiligheid en de invoering van BOA’s, de regionale samenwerking in Zuid-Holland Zuid en de bouw van de Brandweerkazerne aan de Poldermolen.

 

Na mijn ambtelijke loopbaan ben ik in 1999 als bestuurslid van de CDA-afdeling betrokken gebleven bij de ontwikkeling van de gemeente. In het bijzonder weet ik nog van de bestuurscrisis die in 2005 ontstond over het theater toen een deel van de politiek hier te grote, te wilde en te dure ideeen over had. Vanaf 2006 ben ik als burgerraadslid actief geworden in het Platform Maatschappelijke Verkenning en lid van de fractie. In die periode hebben we als gemeente gewerkt aan een nieuw winkelcentrum De Meent en plannen voor een vernieuwd theater en Sportcentrum en begonnen we de financiële crisis te voelen. Vanaf 2010 mocht ik als lijsttrekker van het CDA de verkiezingen in. Daarna heb ik met alle partijen in de gemeenteraad de afgelopen drie perioden samen mogen werken.

 

Als ik terugkijk op deze periode dan is er onder meer een prachtig Theater en Sportcentrum gekomen, alsmede een mooi functioneel Marktplein. Een vernieuwde Kinderboerderij dankzij wethouder Koppenol en is er een IHP vastgesteld waardoor alle basisscholen zijn opgeknapt en vernieuwbouw heeft plaatsgevonden, is er een parkeerbeleid vastgesteld met gratis parkeren, zijn er BedrijfsInvesteringsZones tot stand gekomen door samenwerking tussen ondernemers, bezuinigingen doorgevoerd zonder de gemeentelijke belastingen met meer dan het inflatiepercentage te verhogen, een overeenkomst gesloten met Fokker zodat het Internationale Hoofdkantoor hier gevestigd wordt en werkgelegenheid is gegarandeerd. Evenzo zij de parken Noordhoekse Wiel, Oostpolder en Slobbengors zijn verfraaid.

 

De gemeentelijke Planning & Control is verbeterd en de gemeenteraad is meer in positie gekomen om kaders te stellen en het college te controleren. Het gemeentehuis is verbouwd tot een huis voor de gemeente en de samenwerking in de regio Drechtsteden is verstevigd met behoud van lokale identieteit. De wijk Oostpolder die in 1993 op papier is ontworpen is inmiddels bijna helemaal afgebouwd. En vanavond heeft de gemeenteraad weer besloten tot de volgende nieuwbouw van de brandweerkazerne naast de nieuwe gemeentewerf. Daarmee is de cirkel voor mij ook wel rond.

 

Ik heb de afgelopen 25 jaar mij een betrokken inwoner gevoeld. Iemand die zich net als velen onder ons ook wil inzetten voor anderen bij verenigingen, maatschappelijke instellingen, evenementen of gewoon door in de eigen buurt actief te zijn. Ik heb dat met veel passie en plezier gedaan om Papendrecht door te kunnen geven aan hen die na ons komen. Papendrecht is echter nooit af en blijft aandacht en inzet van velen vragen. Mocht u interesse hebben in het gemeentebestuur en eens wil komen luisteren of meepraten, dan kunt u bij alle partijen terecht, maar zeker ook bij het CDA.

 

Ik wens Papendrecht en u als inwoners alle heil en zegen toe. Het ga u allen goed.

 

Egbert Lichtenberg

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.