09 juni 2022

CDA en andere partijen komen tot raadsakkoord op hoofdlijnen

Acht partijen (Eerlijk Alternatief, D66, VVD, Progressief Pijnacker-Nootdorp, CDA, Trots, Partij voor de Dieren en Christenunie-SGP hebben een raadsakkoord op hoofdlijnen bereikt met de titel “Bouwen aan de toekomst”. Hierin wordt uiteengezet wat de plannen voor de komende vier jaar zijn voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp op het gebied van wonen, economie, mobiliteit, groen, sociaal domein en duurzaamheid. Het nieuwe college krijgt de opdracht dit uit te werken in een uitvoeringsagenda en daar concrete projecten aan te koppelen.

Het nieuwe college zal naast burgemeester Björn Lugthart uit vijf wethouders bestaan: Hanneke van de Gevel (EA), Peter Hennevanger (D66), Ilona Jense-van Haarst (VVD), Marieke van Bijnen (PPN) en Frank van Kuppeveld (CDA) zijn de kandidaat-wethouders. In een speciale raadsvergadering op 15 juni 2022 staat de installatie van het nieuwe college gepland.

Het CDA is blij met het nieuwe raadsakkoord, waar veel van de CDA-speerpunten in terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van het bouwen van betaalbare woningen voor starters en senioren, innovatieve en duurzame glastuinbouw, behoud van onze groene gebieden, ontmoetingsplekken voor jong en oud, de menselijke maat terug in de zorg, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, samen gezond de toekomst in, een energietransitie waar de glastuinbouw een van de aanjagers bij de warmtenetten kan zijn, betere handhaving en een mogelijke  lokale ombudsman. Frank van Kuppeveld zal wederom wethouder worden, met in zijn portefeuille wonen, bouwen, grondzaken, glastuinbouw en energietransitie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.