17 november 2021

CDA: "Behoud onze mooie, groene gemeente waar het fijn wonen is"

Het CDA heeft bij de oordeelsvormende vergadering een positief oordeel gegeven over de Omgevingsvisie. Een traject, dat begon met het op de mat vallen van het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2050, komt daarmee tot zijn einde. Tegelijkertijd begint het werk voor het college pas als de raad komende week (25 november) met de Omgevingsvisie instemt. Dan wacht het college de taak om de Omgevingsvisie in Omgevingsprogramma's en Omgevingsplannen nader uit te werken. "En dan kan het nog weleens spannend worden", aldus Meijer.

Inwoners die het Panorama 2050 invulden lieten er geen gras over groeien: Pijnacker-Nootdorp is een mooie, groene gemeente waar het fijn wonen is met een goede infrastructuur. En dat is het waard behouden te worden. Een aantal raadsleden noemden het daarmee een "consoliderende" Omgevingsvisie. Meijer: "Daar hebben ze absoluut een punt, maar we moeten, ondanks de grote opgaven waar we invulling aan moeten geven, juist ook zorgen dat onze unieke identiteit als groene parel van de Randstad behouden blijft"."

Het CDA vestigde haar aandacht op het adaptievermogen van de Omgevingsvisie en de belangenafwegingen die op basis van het mengpaneel gemaakt moeten worden. Het CDA vroeg het college of er reeds een procesaanpak in voorbereiding is om te starten wanneer de huidige Omgevingsvisie niet langer geschikt blijkt om belangen zorgvuldig af te wegen, of de schuifjes op het mengpaneel anders moet worden afgesteld. Meijer: "Omdat de getrapte vormgeving van de Omgevingsprogramma's en plannen uiteindelijk vraagt om scherpe keuzes, roepen we op om in de totstandkoming daarvan ook nadrukkelijk inwoners te betrekken." Het college beaamde dat en gaf daarop aan dat het zonde zou zijn dat niet te doen, vanwege de grote hoeveelheid kennis bij inwoners over bijvoorbeeld groen.

Een kort interruptiedebat met de Partij van de Dieren maakte goed duidelijk dat er wel degelijk iets te kiezen valt over waar het met onze gemeente heen moet. Meijer: "De wereld is niet zwart-wit. Het is niet zo dat waarden niet naast elkaar kunnen bestaan - dat kan juist wel. Natuur kan prima hand-in-hand gaan met recreatie en evenementen. Het moet in onze gemeente natuurlijk ook fijn leven zijn voor de inwoners."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.