30 juni 2022

CDA-motie participatie inwoners bij Omgevingsprogramma's unaniem aangenomen

Gisterenavond heeft een CDA-motie die het college opriep te komen met een informatiebrief over hoe belangengroepen en individuele bewoners bereikt worden bij de totstandkoming van de Omgevingsprogramma's, zoals het Omgevingsprogramma Groen. Omdat de Omgevingsvisie is in veel gevallen te abstract is om direct door te vertalen naar het omgevingsplan. Daarom stellen gemeente een soort tussenniveau op: het omgevingsprogramma. De gemeenteraad heeft nu gemeend dat - zonder het participatietraject dat reeds heeft plaatsgevonden bij de Omgevingsvisie over te willen doen - inwoners ook nauw betrokken moeten worden bij het Omgevingsprogramma.

Het Omgevingsprogramma is in het leven geroepen om (abstracte) doelstellingen - met betrekking tot ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van de fysieke leefomgeving - uit te werken. Daarin worden richtlijnen opgenomen over concrete projecten en maatregelen die moeten bijdragen aan de kwaliteit van een bepaald thema of gebied. Het Omgevingsprogramma maakt het mogelijk om voor een bepaald thema of gebied al in een vroeg stadium rekening te houden met andere maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven.

Het CDA en mede-indieners Eerlijk Alternatief, fractie Graafland, D66, Trots, Progressief en Gemeentebelangen verzochten het college om de raad nadere toelichting te geven bij de participatie-aanpak bij de totstandkoming van Omgevingsprogramma’s. In die brief vraagt de raad in ieder geval in te gaan op hoe belangengroepen en in het specifiek individuele bewoners (waaronder jeugd) worden bereikt en welke participatie-instrumenten er per doelgroep worden ingezet. De raad wil deze brief nog voor aanvang van het participatieproces ontvangen. Een tipje van de sluier gaf wethouder Hennevanger al. Mogelijk komen er inloopavonden en/of een website waarop inwoners hun reactie kunnen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.