28 september 2020

CDA stelt vragen over voortdurende situatie bij HOP

CDA stelt vragen over "blote mannen" te Ruyven-Noord

De CDA fractie heeft initiatief genomen om samen met VVD, Gemeentebelangen, CU/SGP en Trots vragen te stellen aan het college over de ingezonden brief in de papieren Telstar over een ontmoeting van een inwoner van Delfgauw met zijn 9-jarige kind met zes blote mannen bij het Free Run Park in Ruyven-Noord.

De fracties stellen vragen aan het college met als doel een einde te maken aan deze vorm van overlast. Hiertoe worden vragen gesteld langs drie lijnen: ten eerste dient onverwachte confrontatie van nietsvermoedende inwoners, waaronder kinderen met seksuele handelingen van welke aard dan ook in de openbare ruimte te worden voorkomen. Ten tweede is er een gerechtvaardigd vermoeden van illegale prostitutie in het gebied en is dit strafbaar. Wij vragen om actieve opsporing hiervan. Ten derde heeft heel de wereld nu te maken met corona. De door de briefschrijver geconstateerde handelingen zijn in strijd met de coronarichtlijnen. Vragensteller De Lanoy: "De CDA-fractie heeft eerder in de corona-crisis al melding gemaakt van tekortschietende handhaving op de coronaregels in Ruyven-Noord. Dit heeft nog niet tot merkbaar resultaat geleid."

De fracties van CDA, VVD, Gemeentebelangen, CU/SGP en Trots zijn van mening dat de situatie in Ruyven-Noord adequaat door het college en door de Veiligheidsregio moeten worden aangepakt zodat overlast en risico’s van coronabesmetting worden beperkt. Overal wordt de handhaving versterkt, dus ook in Ruyven-Noord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.