26 november 2021

Dakopbouw Stationsstraat Pijnacker "moet kunnen"

Toen ons raadslid Janno Meijer donderdagochtend de Telstar opensloeg ontdekte hij het verhaal van Mike van der Ende over de dakopbouwen in de Stationsstraat te Pijnacker. Dit voelde bij hem niet goed: erg onlogisch dat bij de herziening van het bestemmingsplan in 2018 eerst de bestaande dakopbouwen zijn opgenomen in het bestemmingsplan, maar daarna meteen is geregeld dat nieuwe dakopbouwen niet meer worden toegestaan. Na overleg in zijn fractie en met de woordvoerder van de VVD werd besloten diezelfde avond nog een (zoals dat heet) ‘motie vreemd aan de agenda’ in te dienen, dat kan voor onderwerpen die niet zijn geagendeerd.

Hoewel enkele partijen dit liever in de reguliere vergaderingen van december wilden bespreken werd toch over de motie gestemd. Met steun van CU/SGP, Trots, GBPN en mede-indieners VVD, D66 en EA kreeg de motie voldoende steun.

In de motie is gevraagd om een informatienota waarmee de raad bij het Verzamelplan kan afwegen of dakopbouwen in de Stationsstraat te Pijnacker weer mogelijk moeten worden. De CDA-fractie was daar overigens al over uit en vroeg de wethouder of er bij wijze van ontheffing mogelijkheid is om de dakopbouw van Mike van der Ende, die er al lang op wacht, nu al mogelijk te maken. Wethouder Jense toonde zich welwillend hiermee aan de slag te gaan.

Wat het CDA betreft is het goed dat inwoners voor dergelijke zaken de media zoeken. Tegelijkertijd kunt u de politiek ook zelf, direct benaderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.