18 mei 2023

"Doorbraak realisering hospice Koningshove in Pijnacker-Nootdorp"

Stichting Hospice Koningshove in Pijnacker-Nootdorp is een stap verder in het realiseren van een hospice, zo valt te lezen in de Telstar. Het CDA wil de stichting hiermee feliciteren. Vorig jaar nog werd er een motie ingediend, omdat er door het college geen gemeentegarantie werd afgegeven, waar de raad alles in het werk wilde stellen om een hospice in Pijnacker te realiseren. In de raadsbreed gesteunde motie werd toentertijd aangegeven, dat een gemeentelijke bijdrage zou mogen voorgelegd bij de Kadernota in 2023 wanneer men er financieel niet met elkaar uitkwam. 

Dat het bestuur van de hospice zo snel alle zaken geregeld heeft is lovenswaardig. Het CDA is blij dat het college daarbij heeft meegedacht en meegewerkt. De vraag naar een hospice kwam in eerste instantie uit Delft. Het bleek dat veel aanvragen uit Pijnacker-Nootdorp kwamen en er behoefte was aan een eigen hospice. Het hospice is een laatste plek, waar mensen in hun laatste levensfase door vaak vrijwilligers met een verpleegkundige worden begeleid. De Lions uit de gemeente heeft het verzoek uit Delft destijds opgepakt en in de vorige periode is een stuk grond rondom De Scheve Toren hiervoor aangewezen. 

Het is mooi om te zien, dat er nu ook een thema-avond over het hospice wordt georganiseerd over de ontwikkeling van het hospice door de Rotary Club op 5 juni in Toute le Monde. Daarnaast organiseren zij ook een activiteit op 6 juli in Cultura, namelijk het "Groot Pijnacker-Nootdorp dictee”.

Voor de CDA-fractie zou het hospice een waardevolle aanwinst zijn voor Pijnacker-Nootdorp, zeker nu vorige maand al werd aangegeven, dat de hospice in Delf alt meer dan 50 verzoeken heeft moeten afwijzen. Het college zal in juni nog komen met wensen en bedenkingen naar de raad ten aanzien van de gemeentegarantie (onder voorwaarden).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.