19 april 2023

Een groenere gemeente voor de volgende generaties

Klapwijk van het gas af, de afgelopen jaren hebben HVC en de gemeente samen met bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk gewerkt aan een voorstel om dit te realiseren middels een warmtenet. Het CDA juicht deze ontwikkeling toe en staat volledig achter het aanbod.

Het is een hele uitdaging om een bestaande wijk van het gas te halen. Nieuwe wijken worden al langer aardgasvrij aangelegd. Maar het voorstel om Klapwijk, een bestaande wijk van 1.450 woningen, van het aardgas te halen is uniek in Nederland. In 2050 moeten we allemaal van het gas af. Het is dus noodzakelijk dat we nu al samen aan de slag gaan. Het Rijk investeert daarom € 6.9 miljoen in Klapwijk en biedt hiermee een prachtige kans voor onze inwoners om nu al van het gas te gaan. Van de huiseigenaren wordt een investering gevraagd, maar dankzij de inzet van subsidies blijft deze relatief beperkt. Het voorstel zorgt er ook voor dat inwoners die later willen overstappen dit ook voordeliger kunnen doen. 

"Wij zien dit vanuit het CDA als een goede en rechtvaardige toekenning van de subsidies. Een investering om een groenere en betere gemeente door te geven aan de volgende generatie", zo laat woordvoerder Luuk Bollen weten.

Wilt u de hele inbreng van het CDA lezen? Lees hieronder verder.

"Het is een enorme uitdaging die voor ons ligt om een bestaande wijk een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod te doen om van het gas af te gaan. Iets wat we uiteindelijk allemaal zullen moeten doen. En er is duidelijk veel tijd en energie gestoken om te komen tot een goed en evenwichtig plan. De keuze om de PAW-gelden te investeren in de infrastructuur, waardoor inwoners van Klapwijk voordeliger kunnen aansluiten op het warmtenet, doet recht aan de vrijheid van huidige en toekomstige bewoners om de keuze te maken het gasnetwerk te verlaten en over te gaan op een warmtenet. 

Aan de keuze om over te gaan op het warmtenet kleven ook nadelen. Eenmaal aangesloten op het warmtenet verlies je je keuzevrijheid om te kiezen tussen aanbieders en zit je vast aan HVC. Volgens mij ligt er door de leveringszekerheid, de lage aansluitkosten, de ontzorging vanuit het project, de financieringsmogelijkheden en de betrokkenheid van energiecoaches een aantrekkelijk aanbod. En bovendien heeft HVC geen winstoogmerk. Persoonlijk zou ik het wel weten, van het gas afgaan is een heel project, al helemaal als je dit zelf helemaal moet regelen, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Je hierin verdiepen vereist een hele studie, een verbouwing en dit is niet voor iedereen weggelegd. Met dit project meedoen biedt dan een relatief laagdrempelige weg om van het gas af te komen.

Tegelijkertijd zullen er ook mensen zijn die om wat voor reden dan ook nú nog niet mee willen doen, bijvoorbeeld omdat je net een nieuwe CV hebt gekocht of omdat je van plan bent om te verhuizen. Dit voorstel doet ook recht aan deze keuze, want door de infrastructuur te subsidiëren zullen de aansluitkosten ook voor mensen die meer tijd nodig hebben en later willen aansluiten en toekomstige bewoners lager liggen dan hij anders zou zijn geweest. Voor iedereen zal deze afweging anders zijn. We verwachten dan ook dat de bewoners proactief geholpen zullen worden met het komen tot een goede keuze die past bij hun situatie.

We horen ook zorgen om ons heen over de bron: immers is de geothermiebron nog niet operationeel op het moment dat de eerste woningen worden aangesloten op het net, waardoor de woningen in de beginfase verwarmt zullen worden met het gas back-up systeem. Hoewel het jammer is dat het niet mogelijk is om direct te verwarmen vanuit een duurzame bron is de keuze begrijpelijk. We zien in de plannen van HVC en de landelijke wet- en regelgeving, die warmtenetten verplicht om over te gaan op een duurzame bron, voldoende borging dat dit op termijn alsnog zal gebeuren. Daarmee is het voorstel (1) rechtvaardig is voor huidige en toekomstige inwoners; (2) doet het recht aan de keuzevrijheid van inwoners en (3) levert het een goede bijdrage aan de verduurzaming."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.