12 juli 2022

Gemeenteraad wil meer prioriteit voor handhaving

Bij de behandeling van de Kadernota heeft een raadsmeerderheid de CDA-motie aangenomen die verzocht om de gemeenteraad nog dit jaar - waar nodig vertrouwelijk - een overzicht van de lopende handhavingskwesties inclusief een stand van zaken en prioritering per dossier te sturen. Burgemeester Lugthart gaf aan dat een dergelijk gedetailleerd overzicht niet mogelijk was, maar gaf aan de raad tegemoet willen komen met een lijst waarop per categorie inzichtelijk is waar het handhavingsverzoek op toeziet. De motie diende het CDA mede namens Eerlijk Alternatief, CU-SGP, Trots, fractie Graafland en de VVD in.

Uit de Kadernota bleek dat er in de voortgangsrapportage veiligheid, zoals die dit najaar verschijnt, geen inzicht wordt gegeven in de lopende handhavingsverzoeken. Eerder verzocht het CDA al om inzicht in deze lijst die er wel degelijk schijnt te zijn. Meijer: 'De raad is de afgelopen jaren wel vaker voor problemen komen te staan die veroorzaakt worden door een gebrek aan handhaving. Denk aan het onbewust gedogen van illegale bebouwing of niet-toegestande bewoning in het buitengebied. Vervolgens wordt de raad dan gevraagd om de ontstane situatie te legaliseren. Wanneer we die plannen vervolgens willen vaststellen als raad, blijkt dat buren ook een dergelijk iets willen, maar dat staan we dan niet toe. Dat leidt tot niet-uitlegbare en lastige situaties.' Maar het werkt volgens Meijer ook de andere kant op: 'Het kan ook zijn dat we iets gaan legaliseren, terwijl de omgeving eigenlijk helemaal niet wil dat er wordt gedoogd. Tijdig handhaven voorkomt dit soort ongemakkelijke situaties.'

Het gebrek aan prioriteit voor handhaving vindt het CDA al jaren buitengewoon pijnlijk. Eerder maakte het CDA zich tijdens de lockdowns en de afsluitingen van verschillende (parkeerplaatsen nabij) natuur- en recreatiegebieden zich ook al druk om de ogenschijnlijk selectieve handhaving. Het lijkt erop dat het tij daar is gekeerd door het opschalen van de handhavingscapaciteit, zo blijkt uit de Kadernota.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.