28 december 2021

Meer betaalbare woningen in project Centrumlijn

De CDA-fractie heeft in de raadsvergadering van 23 december ingestemd met het bouwprogramma en de realisatie van 500 woningen in het deelgebied Centrumlijn, waarvan 40 procent sociaal, 34 procent bereikbaar en 26 procent duur. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de grote behoefte in onze gemeente aan (betaalbare) appartementen voor starters en senioren. Subsidies van het Rijk en de provincie worden gebruikt om tekorten te verminderen en een versnelde uitvoering mogelijk te maken.

Om voor subsidies van het Rijk en de provincie in aanmerking te komen moeten tenminste 500 woningen worden toegevoegd, waarvan tenminste de helft in het sociale en betaalbare segment. Het oorspronkelijk vastgestelde programma van 393 woningen is daarom aangepast naar 500. In lijn met onze Woonvisie vervalt de bouw van eerder geplande sociale koopwoningen ten gunste van sociale en bereikbare huurwoningen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de grote behoefte aan sociale en betaalbare woningen en aan de wens die zo snel mogelijk te realiseren.

De CDA-fractie heeft van harte ingestemd met de aanpassing van het programma in het deelgebied Centrumlijn en de gevolgen daarvan voor de grondexploitatie. We zijn blij met de toegezegde subsidies waardoor meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden en de tekorten kunnen worden verminderd. Het CDA heeft bij herhaling aangedrongen op het zoveel mogelijk zoeken naar betaalbare woningen. Niet alleen sociale huur- en betaalbare koopwoningen, maar ook middenhuurwoningen voor inwoners met een middeninkomen. Wij leggen daarbij het accent op betaalbare woningen voor starters, senioren en voor bijvoorbeeld verpleegkundigen, agenten, onderwijzers die in deze gespannen woningmarkt nauwelijks aan een woning kunnen komen.

Met dit programma wordt tegemoetkomen aan de grote behoefte aan sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Maar ook het (beperkte) aandeel (26 procent) van duurdere woningen zorgt weer voor de benodigde doorstroming. Bovendien komen de woningen in dit project in een mooie woon- en leefomgeving, gekenmerkt door een groene, autovrije en veilige buitenruimte, gericht op  ontmoeting tussen bewoners. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.