09 februari 2023

Meijer: 'Verkeersbesluit is collegebevoegdheid en had dat moeten blijven'

Het CDA heeft zich in januari hard gemaakt voor een zogeheten 'stevige, zachte knip'. Dit nadat het CDA had aangegeven dat het verkeersbesluit een collegebevoegdheid is en had moeten blijven. Fractievoorzitter Meijer ligt toe: 'We zijn er geen fan van dat het college als het te heet onder de voeten wordt naar de raad kijkt voor een standpunt. Wat ons betreft had het besluit bij het college moeten blijven.' Omdat er uiteindelijk wel een besluit aan de raad werd gevraagd, voegt Meijer toe: 'Alles overwegende, inclusief het gebrek aan duidelijkheid van de bestemmingsplannen en de toezeggingen die in het verleden zijn gedaan, denken wij dat een stevige zachte knip rechtdoet aan de inbreng van alle partijen.'

Bij veel inwoners en raadsleden leek het onduidelijk te zijn wat er in het oorspronkelijke bestemmingsplannen was opgenomen. En dat was niet gek, want in het bestemmingsplan van 2014 staat zowel dat een 'barrière vormgegeven kan worden door een 'harde' knip (afsluiting) of inrichtingsmaatregelen om doorgaand verkeer te weren'. Daardoor zouden de Monnikenweg en Lange Campen een verkeersluw karakter krijgen en alleen nog gebruikt worden voor de ontsluiting van het plangebied. Tegelijkertijd stond er in de regels wel degelijk een harde knip. Maar in het plan van 2020 was die verdwenen. 'Dat de gemeenteraad een plan heeft vastgesteld waar inwoners nu zoveel onduidelijkheid van ondervinden, inclusief de toezeggingen die zijn gedaan door college of de ambtenaren, is natuurlijk zeer verwijtbaar, aan onszelf', aldus Meijer.

Daarop volgde in april 2021 een toezegging van oud-wethouder Jense en later ook een brief van de ambtenaren met dat er op basis van metingen een afweging voor een harde/zachte knip wordt gemaakt. Helaas gaven de gedane metingen geen duidelijk beeld. Voor het CDA is het belangrijkste de verkeersveiligheid, juist ook die van schoolgaande kinderen. 'Er moet in ieder geval iets gebeuren, want nu vinden wij de verkeerssituatie echt te gevaarlijk.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.