30 mei 2019

Openbare toiletten. Vervolg

Initiatiefvoorstel CDA zorgt voor meer openbare toiletten in Pijnacker-Nootdorp
Pijnacker-Nootdorp krijgt meer openbaar toegankelijke toiletten.
De gemeenteraad stemde vanavond in met een initiatiefvoorstel van het CDA met mede-indieners Eerlijk Alternatief, Progressief Pijnacker-Nootdorp en CU-SGP, Dit moet leiden tot voldoende (rolsoel-) toegankelijke openbare toiletten.
Tot nu toe heeft slechts een beperkt aantal winkeliers, horecaondernemers en instellingen hun toilet openbaar beschikbaar gesteld en aangemeld bij de HogeNood-app. De dichtheid en bekendheid van locaties van een openbare- of openbaar toegankelijk toilet laat te wensen over. In een gastvrij Pijnacker-Nootdorp moet en kan dat beter.
Met dit besluit geeft de gemeenteraad aan dat in en rond de centra van Pijnacker-Nootdorp de afstand tussen openbare en openbaar toegankelijke toiletten maximaal 500 meter mag zijn, met tenminste één openbare toiletvoorziening in elk winkelcentrum.
Het college is gevraagd die norm te halen door te overleggen met de horeca, winkels, supermarkten, dienstverlenende bedrijven, beheerders van parkeergarages en bibliotheken en hen te stimuleren en aan te moedigen om toiletten open te stellen. Ook is gevraagd na te gaan  of er belemmeringen zijn voor bedrijven en instellingen om hun toilet openbaar beschikbaar te stellen en zo ja, op welke wijze eventuele belemmeringen kunnen worden weggenomen en/of bedrijven en instellingen kunnen worden gefaciliteerd.
Als uit deze inventarisatie blijkt dat de norm dan nog niet is gehaald, dat dan de openbaar toegankelijke toiletten worden aangevuld met voor iedereen toegankelijke openbare toiletten.
Naast beschikbaarheid  is bekendheid van de openbare toiletvoorzieningen essentieel.
Daarom is het college gevraagd aan te geven op welke wijze bekendheid aan deze openbare toiletvoorzieningen kan worden gegeven. Denkbaar is deze locaties aan te laten sluiten bij de HogeNood-app en vindbaar te maken onder andere door eenduidige bewegwijzering.
Het college moet vóór de behandeling van de begroting 2020 de raad informeren over de uitvoering van het besluit en de eventueel daarmee samenhangende kosten.

Anne Volkers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.