01 oktober 2020

Scholen hebben ventilatie gecheckt: is deze in Pijnacker-Nootdorp goed genoeg?

Het CDA stelt vragen inzake de ventilatiesystemen van schoolgebouwen in Pijnacker-Nootdorp en of deze voldoende zijn toegerust op het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus. Met het oog op het stijgend aantal besmettingen, ook op verschillende scholen binnen onze gemeente zijn de vragen en zorgen actueel.

Vandaag (1-10) presenteert voorzitter Doekle Terpstra van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen zijn resultaten aan minister Slob (ChristenUnie). Het coördinatieteam was in het leven geroepen om scholen te helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie. Volgens het RIVM zijn die normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eerder bleek dat er in het onderwijs grote zorgen bestaan over de ventilatie. Veel docenten denken dat coronabesmetting kan ontstaan door aerosolen (kleine ademdruppeltjes) in afgesloten ruimtes. Omdat de ventilatie op school vaak belabberd is, zou dat tot een groot besmettingsrisico leiden. [UPDATE 2-10]: Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem, omdat is gebleken dat zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen niet voldoet aan de wettelijke ventilatienormen. Veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken

In verschillende berichten is de afgelopen tijd te lezen en te horen geweest dat deskundigen stellen dat het gebrek aan goede ventilatie op scholen een extra risico vormt bij de verspreiding van het coronavirus. Scholen zouden dringend hun ventilatie moeten verbeteren, voordat de winter begint en ramen niet meer open kunnen in verband met weersomstandigheden. Vanochtend was op NPO Radio 2 al te horen dat er kinderen zijn die met een extra trui aan naar school komen vanwege de ventilatie middels open ramen.

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven is gebleken dat bij een kwart van de scholen de kwaliteit van het binnenklimaat niet op orde is. Dat terwijl goede ventilatie  – zeker tijdens de aanhoudende coronacrisis  – van groot belang is, zo stellen deskundigen.

Nu we zien dat juist jongeren meer worden besmet met het coronavirus vindt het CDA het van extra groot belang dat hier ook in onze gemeente Pijnacker-Nootdorp aandacht voor is. Ook nu steeds meer nieuwe inzichten komen in de besmettelijkheid van jongere kinderen en hun rol in de verspreiding van het virus, vragen we hiervoor aandacht van het college. Niet alleen bij het voortgezet onderwijs, maar ook bij het basisonderwijs. De gemeente heeft namelijk een belangrijke rol als het gaat om onderwijshuisvesting.

Behalve de vragen omtrent schoolgebouwen, vraagt het CDA ook naar de situatie bij gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, gymzalen, kinderopvang, e.d. en welke rol (in verband met eigenaarschap, taakstelling en verantwoordelijkheden) heeft de gemeente ten aanzien van deze ventilatiesystemen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.