Janno Meijer
12 juli 2019

Seniorenwoningplan op Stanislas1-locatie.

CDA verzoekt tot woningplan voor seniorenhuisvesting op Stanislas1-locatie 

Het CDA heeft – samen met mede-indieners CU-SGP, PvdD, EA, VVD, D66 en PPN – een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat het college in samenspraak met de ouderenbonden op de voormalige locatie van het Stanislas college aan de Meidoornlaan een woningplan opstelt geschikt voor seniorenhuisvesting of een mixvorm van huisvesting voor starters en senioren. Het CDA was initiatiefnemer van de motie die gisterenavond unaniem werd aangenomen in het debat rond de Kadernota 2019.

Door Janno Meijer

Brief ouderenbonden KBO en PCOB

Afgelopen januari bereikte de gemeenteraad een brief van de ouderenbonden, waarin werd gevraagd om meer duidelijkheid over locaties voor seniorenhuisvesting. Reeds in het verkiezingsprogramma had het CDA opgenomen er veel aan gelegen te zijn in de komende periode seniorenwoningen te realiseren, dichtbij de voorzieningen in Pijnacker en Nootdorp. Het CDA ziet locaties nabij de centra van Pijnacker en Nootdorp, en de haltes van de Randstadrail als zeer geschikt voor seniorenhuisvesting of een mixvorm van huisvesting voor starters en senioren. De overweging daarbij is dat het ruimtelijk haalbaarder is om senioren dichtbij de voorzieningen te laten wonen, dan andersom.

Doorstroming

Het creëren van seniorenhuisvesting of een mixvorm van huisvesting voor starters en senioren heeft nog andere effecten. Ook starters die een woning zoeken hebben op dit moment te weinig mogelijkheden in Pijnacker-Nootdorp. En dat terwijl het CDA het juist van groot belang vindt dat in onze gemeente de mogelijkheid bestaat voor een lokale wooncarrière. Bovendien is het in tijden waarin iedereen het steeds drukker heeft, maar er tegelijkertijd een zwaarder beroep gedaan wordt op de zorg van naasten, belangrijk dat familie en gezin ervoor kunnen kiezen om dichtbij – in dezelfde gemeente – te blijven wonen. En tot slot heeft het realiseren van seniorenhuisvesting het grote voordeel dat de eengezinswoningen die nu nog bewoond worden door senioren, vrijkomen voor starters en de middenklasse. Dit zijn juist de groepen die het op de woningmarkt nu zwaar te verduren hebben. Het CDA beoogt met de motie dus doorstroming te realiseren binnen de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.