26 november 2021

Wens CDA komt uit: Sociaal Cultureel Centrum in winkelcentrum van Pijnacker

In de raadsvergadering van 25 november heeft de raad besloten om het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) te vestigen op de plek van de Rabobanklocatie in Pijnacker. Hiermee is de wens van het CDA in vervuling gegaan: de belangrijke ontmoetingsfunctie van het SCC wordt in het winkelcentrum van Pijnacker gerealiseerd.

De CDA-fractie heeft in juni van dit jaar al vurig gepleit voor het centrum van Pijnacker als beste locatie voor het SCC. Janneke Verwijmeren vroeg het college destijds om het centrum nog niet af te schrijven, maar daarvoor meer moeite te doen en bijvoorbeeld de mogelijkheden van Het Witte Huis verder te onderzoeken. Dat werd in eerste instantie van de hand gewezen, de locatie Oranjepark en Buurt & Zo zag het college nog als enige opties.

Het waren precies de argumenten die aan het huidige besluit ten grondslag liggen, die het CDA in juni opvoerde om de raad te overtuigen van een SCC in het ‘echte centrum’ van Pijnacker. Versterking van het winkelcentrum, creëren van spontane en geplande ontmoeting, voldoende parkeergelegenheid en dichtbij het openvaar vervoer. Daarnaast noemde zij ook het vrijkomen van twee mooie bouwlocaties voor woningbouw en/of woonzorginitiatieven, wat weer perspectief biedt voor woningzoekenden en ook financieel gunstig kan zijn voor de gemeente. Die mogelijkheden leken er toen niet, maar het CDA bleef samen met slechts enkele andere fracties volhardend. Dat het uiteindelijk toch gelukt is, stemt het CDA dan ook tot blijdschap.

Wel vroeg het CDA bij de oordeelsvormende vergadering van vorige week nog aandacht voor een aantal punten. Zoals in gesprek te blijven met De Dansacker om na te gaan wat voor hen in de toekomst een geschikte plek kan zijn voor hun dansschool. En om ook na een lang en intensief proces rondom de eerdere plannen voor de Rabobanklocatie de bewoners en ondernemers in het centrum mee te nemen in het proces van deze nieuwe ontwikkeling. En tot slot vroeg het CDA om voor het culturele veld ook de andere beschikbare accommodaties in onze gemeente te betrekken voor culturele en sociale activiteiten die niet geheel passen in dit nieuw te ontwikkelen sociaal cultureel centrum. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.