12 juni 2019

CDA: Beide benen op de grond bij  jongerenparticipatie

Het CDA zet vraagtekens bij het onverkort doorgaan met geld uitgeven voor jongerenparticipatie. Er zijn weinig effecten zichtbaar van het collegebeleid de afgelopen jaren. Dat moet anders. Het CDA vindt dat het initiatief niet ieder jaar volledig van de gemeente kan komen. “Het is niet u vraagt wij draaien, en we moeten zeker niet ongevraagd blijven draaien.” aldus Annemie Koegler (CDA). Als er weinig respons van de jeugd komt en concrete resultaten achterblijven, houdt het een keer op. Het gaat immers om Rijswijks belastinggeld. 

Het College van B&W heeft de ambitie jongeren actief mee te laten denken over jeugdbeleid. Daartoe is tijd en geld gestoken in het organiseren van jongerendebatten, en het organiseren van bijeenkomsten en onderwijsprogramma’s. De jeugd zou zo meer kunnen gaan participeren in gemeentelijke besluitvorming. De vraag is of dat gaat lukken. Al sinds 2015 heeft de gemeente Rijswijk een Raad van Kinderrechtenambassadeurs en sinds dit schooljaar een Raad van Jongerenambassadeurs. Met de opgehaalde input is de afgelopen periode wat de CDA fractie betreft onvoldoende gedaan. Zo werd er tijdens het jongerendebat van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 duidelijk door de jongeren aangegeven dat Rijswijk voor jongeren weinig bruisend is. Maar met dat signaal is, nu ruim een jaar later, weinig gedaan.

CDA Rijswijk is een voorstander van jeugdparticipatie, maar wil voorkomen dat we tijd en geld investeren in alleen wereld van dikke nota’s, plannen van aanpak en uren vergaderen door volwassenen.  “Het is belangrijk om met de implementatie van jongerenparticipatie onze beide benen op de grond te houden en niet onder te sneeuwen in de bureaucratie. We moeten niet alleen luisteren, maar ook doorpakken en sturen op concrete resultaten. Alleen dan heeft het zin te investeren in  jongerenparticipatie, aldus raadslid Annemie Koegler.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.