09 juli 2019

CDA Rijswijk: Eén op de tien jongeren in jeugdzorg is te veel

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Het CDA Rijswijk vindt het aantal jongeren in de jeugdzorg te hoog. Dat meldde de partij tijdens het Kaderdebat in de Rijswijkse gemeenteraad. ‘Het gaat er bij ons niet in dat van iedere tien jongeren er één in het circuit van de jeugdzorg belandt. En wij moeten die 10% jongeren in de jeugdzorg niet normaal gaan vinden’, aldus Annemie Koegler, CDA-raadslid.

Ouders primair aan zet
Het is primair de verantwoordelijkheid van ouders om goed voor kinderen te zorgen en hun welzijn te bevorderen. Die primaire verantwoordelijkheid moet niet verschoven worden naar scholen en sportclubs, laat staan naar de politie of het maatschappelijk werk.

Alleen als ouders dat door bijzondere omstandigheden echt (tijdelijk) even niet alleen kunnen, kunnen andere instanties een rol spelen bij het signaleren, bij het doorverwijzen en bij specialistische hulp voor jongeren.

Miljoenentekort
Het CDA ziet niets in het oprichten van nieuwe instanties of bureaucratische coördinerende tussenlagen om de miljoenen overschrijding op jeugdzorg tegen te gaan. ‘Want voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen’, aldus Koegler.

Kleine problemen klein houden
Daarom diende de fractie een motie in en vroeg de wethouder van Onderwijs te laten onderzoeken in hoeverre scholen eerder problemen kunnen signaleren. Door vroeg te signaleren kunnen kleine problemen ook klein blijven en kunnen ze snel en adequaat worden aangepakt. Daarnaast wordt zo specialistische en dus de duurdere jeugdzorg beter voorkomen. “Want 10% jongeren in de zorg, dat is gewoon te veel!” aldus Koegler.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.