09 maart 2021

CDA Rijswijk en Tweede Kamer in de bres voor verkeersveiligheid

De Rijswijkse CDA-fractie vraagt samen met CDA Tweede Kamerlid Wytske Postma (nr. 19 CDA kandidatenlijst TK) aandacht voor verkeersveiligheid in Rijswijk. Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. En verkeersveiligheid maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit.

Vooral die routes waar veel kinderen gebruik van maken zoals rondom scholen, kinderopvanglocaties en verenigingen hebben meer aandacht nodig, zo vindt het CDA.

Max 30KM
In de bebouwde kom moet 30KM per uur de norm worden voor gemotoriseerd verkeer, zo vindt het CDA. De Tweede Kamer nam hierover een motie aan in het najaar 2020. Het is zaak de maximumsnelheid duidelijk aan te geven en te handhaven, zeker rondom de haal- en brengtijden van scholen, want nu zijn gemeenten aan zet.

Ruimte voor kinderen
In afgesloten wijken zoals Leeuwendaal zou de maximumsnelheid nog verder moeten worden verlaagd naar stapvoets rijden (15 kilometer per uur) zodat kinderen daar onbekommerd kunnen spelen. Helpt u mee om uw eigen wijk verkeersveiliger te maken? Vraag nu de 30 KM-sticker aan en plak die op uw afvalcontainer. Mail naar  fractie@rijswijk.cda.nl

Extra geld verkeersveiligheid
CDA Tweede Kamerlid Wytske Postma diende afgelopen najaar een initiatiefvoorstel in om verkeershufters aan te pakken. Daarnaast stelt het CDA nu voor in het verkiezingsprogramma om 500 MLN extra te investeren in verkeersinrichtingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.