10 november 2018

Coalitie kiest toch voor hogere woonlasten

De coalitie ging tijdens de begrotingsraad in Rijswijk niet mee in het voorstel van CDA Rijswijk om de hogere woonlasten uit de begroting te schrappen. Fractievoorzitter Johanna Besteman vindt dat onbegrijpelijk. Want de woonlasten voor inwoners in Rijswijk gaan nu flink omhoog in 2019.

Het CDA pleitte ervoor om de voorgestelde verhoging van de Onroerende zaakbelasting van 2.3% te schrappen. Maar de coalitie was niet te porren voor het voorstel en kiest ervoor om rekening van de financiële tegenvallers van de afgelopen maanden bij inwoners neer te leggen.

Totaal onnodig vindt het CDA. Rijswijk is immers een sterk groeiende gemeente. Meer woningen betekent meer belastingplichtigen en dus automatisch meer inkomsten voor de gemeente. Tel daar de stijgende huizenprijzen en de daarmee stijgende belastinginkomsten voor de gemeente nog eens bij op. Dan betaalt het voorstel zich eigenlijk vanzelf terug.

Los van het feit dat het CDA woonlasten voor inwoners zo laag mogelijk wil houden, kiest het ook voor solide financieel beleid. Er lag dan ook een deugdelijk dekkingsplan onder het voorstel. CDA Rijswijk stelde voor om de externe inhuur van medewerkers iets sneller terug te brengen dan nu beoogd. De externe inhuur bedraagt nu ruim 20%. Dat is, zeker in vergelijking met andere (rijks)instellingen aan de hoge kant. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.